Coronavejledning

Når du som ansat i København har brug for viden om corona, og deraf følgende arbejdsmiljøproblemstillinger, har vi følgende anbefaling til dig:

Kontakt din lokale leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Lederen får jævnligt Coronamails fra Børne- og Ungdomsforvaltningen med seneste opdatering på situationen. Det er vigtigt, at vi som ansatte er hurtigt er informeret om den aktuelle situation.

Det er vigtigt, at skolen har tydelig kommunikation til de ansatte om den aktuelle Coronastatus, og at der er tilstrækkelig opmærksomhed på forebyggelse af smitte – kommunikationsniveauet og forebyggende indsatser drøftes i LokalMED og i Trio.

Som ansat i Københavns Kommune er det besluttet, at man som ansat er pålagt at kunne forevise Coronapas. Hvis pålægget medfører, at man som medarbejder skal testes, skal testen som udgangspunkt foretages i arbejdstiden – hvis det ikke er muligt skal man kompenseres i forhold til tidsforbrug.

På hjemmesiden www.medarbejder.kk.dk  er der under Coronafanen helt aktuel vejledning i forhold til Corona.

På Danmarks Lærerforenings hjemmeside kan du ligeledes finde informationer og vejledning. Du finder indholdet her.

KLF´s medlemmer på skoler og institutioner uden for BUF vil kunne tage pejling af  de retningslinjer, som er beskrevet ovenfor i de drøftelser, som skal foregå lokalt.

Du er som medlem altid velkommen til at kontakte Københavns Lærerforening for råd og vejledning.