Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Låneforeningen for Lærere i Københavns Kommune.

Dato:  11. marts 2022

Tidspunkt: Kl. 16.00

Sted:  KLF’s bygning, Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C, 2. sal

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab for 2021
 4. Indkomne forslag (der er ingen indkomne forslag)
 5. Valg af:

a) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år

 • Mads Ostermann (ønsker ikke genvalg)

b) 2 bestyrelsessuppleanter

 • supp. vakant
 • supp. Vakant

c) 2 revisorer

 • Lars Johansen
 • Inge Thomsen

d) 2 revisorsuppleanter

 • 1.supp. vacant
 • 2.supp. vacant

6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement i form af et par stykker smørrebrød.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen