Indkaldelse til generalforsamling i LfL

Endelig dagsorden til LfL’s generalforsamling den 10. marts 2023 kl. 16.00 i KLF’s hus. (Endelig dagsorden publiceret på KLFnet 2. marts)

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Årsregnskab 2022 (se bilag)

4. Indkomne forslag

a) Forslag til ændring af vedtægterne (se bilag)

Hvis forslaget vedtages og der ikke er fremmødt 2/3 af foreningens medlemmer sker 2.behandling på en ekstraordinær generalforsamling den 15. marts 2023.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Henrik Grønholm (ønsker ikke genvalg)

Niki Bagge (villig til genvalg)

Hvis dagsordenens pkt.4 vedtages udskydes dette punkt til den ekstraordinære generalforsamling den 15.marts 2023.

6. Valg af bestyrelsessuppleanter

Vakant

Hvis dagsordenens pkt.4 vedtages udskydes dette punkt til den ekstraordinære generalforsamling den 15.marts 2023.

7. Valg af revisorer

Inge Thomsen

Lars Johansen

8. Valg af revisorsuppleanter

Vakant

9. Eventuelt

Vh/Bestyrelsen