Anbefalinger vedr. nyansatte

Til Skoleleder og tillidsrepræsentant

For at sikre nyansatte lærere/børnehaveklasseledere den bedste mulige start har Københavns Lærerforening besluttet at udsende nedenstående anbefaling til skolerne.
Vi håber, at initiativet vil gøre det lettere for skolerne at integrere og fastholde de nye medarbejdere.
KLF opfordrer skolerne til at udarbejde en lokal politik for modtagelse af nye lærere og børnehaveklasseledere.
Det anbefales, at principperne behandles i lokal-MED.

Det er skolens leder, der har det overordnede ansvar for modtagelse af nye lærere og børnehaveklasseledere. Det er tillidsrepræsentanternes opgave, gerne i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten at medvirke til at sikre, at en lokal vedtagen politik bliver ført ud i livet.

KLF anbefaler, at følgende elementer indarbejdes i den lokale politik for modtagelse af nye kolleger.

 • at den nyansatte får en grundig introduktion og rundvisning på skolen
 • at den nyansatte får adgang til alle relevante oplysninger om skolen

Opgave- og fagfordeling

 • at den nyansatte sikres indflydelse på og hjælp til fag- og opgavefordelingen
 • at der er erfarne lærere i teams med nyansatte

 

Roller og opgaver

 • at såvel skoleleder som tillidsrepræsentant tager initiativ til regelmæssige og formaliserede møder med nyansatte lærere og børnehaveklasseledere, også gerne før skolestart
 • at der gøres opmærksom på ledelsens og tillidsrepræsentantens rollefordeling
 • at der gøres opmærksom på arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsområde
 • at der på skolen er en fælles ansvarlighed over for modtagelsen af nye kollegaer

I øvrigt

 • det kan overvejes, at en tillidsrepræsentant og evt. arbejdsmiljørepræsentant i et vist omfang deltager i de af skolelederen indkaldte møder med den/de nye lærere/børnehaveklasseledere
 • det kan anbefales at etablere en mentorordning med en erfaren lærer, og at der afsættes tid til dette samarbejde
 • at der gøres opmærksom på kurser/møder for nyansatte blandt andet kurset/internatet for nyuddannede lærere og børnehaveklasseledere.