Sundt arbejdsmiljø er essentielt

Sundt arbejdsmiljø på skoler og institutioner er essentielt

Københavns Lærerforening arbejder overordnet for, at foreningens medlemmer på skoler og i institutioner sikres et godt og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det er en dynamisk proces, der kræver en konstant analyse, indsats og opfølgning for at få de bedste resultater. 

På KLF’s Generalforsamling i oktober 2011 blev vedtaget to resolutioner om skolernes arbejdsmiljø. Nedenfor er et par korte uddrag: 

’Alt for mange ansatte i det københavnske skolevæsen sygemeldes med stress, og alt for mange vender ikke tilbage til arbejdet, men må førtidspensioneres. Det er menneskeligt helt urimeligt og samfundsmæssigt et stort spild af kompetent arbejdskraft. Tilsammen en alarmerende indikation på at arbejdsmiljøet i den københavnske folkeskole er stærkt truet.’ 

’Foreningen opfordrer forvaltningen til at sørge for, at unødvendig støj på grund af bl.a. dårlig akustik i undervisningsmiljøet reduceres til det mindst mulige, samt at der i fremtiden skal tænkes i gode akustikløsninger og støjdæmpende indretning, når Københavns Kommune renoverer eller opfører nye skoler / institutioner.’ 

På grund af den essentielle betydning af lærernes arbejdsmiljø for skolernes undervisning og udvikling har KLF igennem de seneste år opprioriteret foreningens indsats med afholdelse af en række møder og arrangementer for arbejdsmiljørepræsentanterne samt med en kraftig opfordring til et tættere samarbejde med skolernes tillidsrepræsentanter. 

Foreningen udsender jævnligt nyhedsbrevet ’Aktuel orientering til KLF’s arbejdsmiljørepræsentanter’ pr. mail til AMR’erne. Nyhedsbrevene kan efterfølgende findes på foreningens hjemmeside under www.klfnet.dk/tr-og-amr/amr-udsendelser 

I ’Aktuel orientering nr. 8 / 2011’ er bilagt en udgave af foreningens velkomst- og introduktionsskrivelse til nye AMR’ere. Her er en lang række henvisninger til relevante hjemmesider i bl.a. KLF, i Danmarks Lærerforening og i BUF. 

KLF’s introduktionsskrivelse kan ses på:

http://www.klfnet.dk/tr-og-amr/arbejdsmiljoe 

 

Februar 2012