Faglig konsulent søges til Københavns Lærerforening                            

En af vores konsulenter har valgt at gå på pension. Københavns Lærerforening søger derfor en ny konsulent fra 1. august 2021 til den ledige stilling i sekretariatet.

Vi søger en kollega med høj faglighed og politisk tæft. Du skal være udviklingsorienteret og god til at komme med ideer og indspark og være en dygtig formidler.

Vores nye kollega skal bl.a. foretage mundtlig og skriftlig sagsbehandlingsopgaver på baggrund af henvendelser fra medlemmer og tillidsrepræsentanter.

Arbejdsområdet er meget bredt: Rådgivning om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsforhold, arbejdstidsregler, ferie, barsel m.v., pædagogiske forhold, lønforhandling og godkendelse af lønaftaler samt deltagelse i samtaler på skolerne. Det vil være godt, hvis du allerede har kendskab til ansættelses- og forvaltningsret.

Du skal have mod på at undervise/komme med oplæg på de lokale tillidsrepræsentantkurser og -møder, hvorfor erfaring med voksenundervisning er en fordel.

Københavns Lærerforening har medlemmer omfattet af både kommunale og statslige overenskomster. De endelige arbejdsopgaver aftales nærmere i fællesskab med de øvrige konsulenter.

Du tilbydes oplæring i de arbejdsopgaver, som du skal varetage.

Vi forventer, at du

  • har relevant uddannelsesmæssig baggrund - fx lærer
  • har erfaring med fagligt arbejde – fx fra en anden organisation
  • er fleksibel, udadvendt og serviceorienteret
  • har relationskompetence og gode evner til at samarbejde og lytte

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, og vi er 16 ansatte i sekretariatet

Ansættelsesvilkår

Der følges den lokale aftale om løn- og arbejdsvilkår for konsulenter. Stillingen er uden øvre arbejdstid. Der er 6 ugers ferie, hvoraf 4 uger er fast placeret i juli/primo august.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk til: Sekretariatschef Ivan Jespersen, Københavns Lærerforening Frydendalsvej 24, 1809 Frederiksberg C. Skriv ´Ansøgning´ i emnefelt og fremsend ansøgningen til ij@dlf.org

Ansøgningen skal være Københavns Lærerforening i hænde senest torsdag 10. juni kl. 12.00.

Ansættelsessamtalerne vil være tirsdag 15. juni.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ivan Jespersen på tlf. 3322 3322.

Københavns Lærerforening er en kreds i Danmarks Lærerforening for ca. 5.500 aktive og pensionerede lærere og børnehaveklasseledere i Københavns Kommune og på de private gymnasiers grundskoleafdelinger, private dagbehandlingsskoler og SOSU-H samt en lang række andre ansættelsessteder i Københavns Kommune.