KLF søger konsulent/socialrådgiver

- med erfaring inden for det socialfaglige område, fagforeningsarbejde og folkeskolen

Har du erfaring med mundtlig og skriftlig sagsbehandling inden for det sociale område? Har du viden om arbejdsretslige forhold og kan rådgive medlemmer i svære situationer? Og har du interesse for fagforeningsarbejde og folkeskolen?

Så er det dig, vi søger.

I Københavns Lærerforening, KLF, som er en del af Danmarks Lærerforening, søger vi en konsulent, som har høj faglighed inden for det sociale område. Du skal primært arbejde med sager inden for beskæftigelses- og sygedagpengeområdet med udgangspunkt i lovgivningen. Derfor skal du have et godt indblik i det lovgrundlag, som du arbejder efter. Du skal være engageret i at rådgive vores medlemmer – også i svære situationer. I Københavns Lærerforening har vi både medlemmer, der er omfattet af kommunale, statslige og private overenskomster.

Som en af vores seks konsulenter bliver du en del af vores sekretariat og refererer til sekretariatschefen. Dine primære arbejdsopgaver bliver at varetage mundtlig og skriftlig sagsbehandling på baggrund af henvendelser fra medlemmer og tillidsrepræsentanter med fokus på det, vi karakteriserer som sociale sager. Det dækker over mange forskellige forløb, og du skal være den af konsulenterne, der har størst kendskab til §56, sygedagpengeområdet, det sociale kapitel, mulighedserklæring samt sygefraværssamtaler, diverse opfølgning og afskedssamtaler.

Du vil overvejende skulle beskæftige dig med medlemmer, som skal rådgives og bistås i forløb vedrørende forskellige handicaps, kroniske lidelser, psykiske problemer, kræft, kognitive lidelser m.fl. Arbejdet består også i at være bisidder i samtaler på skoler og jobcentre og rådgive om sociale forhold – fx i forhold til sygedagpenge og øvrige arbejdsforhold for medlemmerne. Når du bliver ansat, aftaler vi de endelige arbejdsopgaver sammen med vores øvrige konsulenter.

Vi lægger vægt på, at du har et indgående kendskab til sagsområdet, er god til at tale med mennesker, så de føler sig hørt og respekteret, og samtidig kan analysere menneskelige og psykologiske processer og omsætte denne viden til handling. Du skal kunne varetage flere roller, fx som vejleder eller rådgiver, og være god til at forholde dig til dilemmaer, personlig integritet og forforståelse i mødet med medlemmerne og have en forståelse af den kompleksitet, der ligger i det sociale område.
 

Hvem er du?

Du er socialrådgiver eller har anden relevant baggrund, har kendskab til ansættelsesretlige forhold og har min. tre-fem års erfaring med sagsbehandling og socialt arbejde i fx en politisk ledet organisation eller en kommune.

Herudover lægger vi vægt på, at du:

  • er fleksibel, udadvendt og serviceorienteret
  • har relationskompetence og er en dygtig rådgiver
  • har et stort overblik
  • er god til at samarbejde med mange forskellige fagligheder
  • har et godt humør og er en god kollega

 

Vi tilbyder

En arbejdsplads på Frederiksberg med attraktive ansættelsesvilkår, fokus på et sundt arbejdsmiljø og en kerneopgave, der giver mening. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, og vi er 14 kolleger med forskellige fagligheder i sekretariatet. Du kommer tæt på det politiske arbejde i formandskabet, og du vil opleve, at der ikke er langt fra beslutning til handling.

 

Vilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den lokale aftale om løn- og arbejdsvilkår for konsulenter. Stillingen er uden øvre arbejdstid. I ansættelsen indgår en arbejdsgiverbetalt pensionsordning på 18 % samt særlig feriegodtgørelse på 3,5 % og 6 ugers ferie.

 

Ansættelsesproces

Send din ansøgning og CV senest tirsdag 20. juni 2023 kl. 12.00 via linket her på Jobindex

Vi holder samtaler mandag 26. juni med henblik på ansættelse 1. august 2023.

 

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Jannick Stærmose Mortensen på tlf.:  27 11 55 45 eller mail: jamo@dlf.org

 


Københavns Lærerforening, KLF, er en kreds under Danmarks Lærerforening og organiserer omkring 5.600 aktive og pensionerede lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i Københavns Kommune. Vi er 19 ansatte, har en imødekommende kultur og et godt arbejdsfællesskab, hvor vi er optaget af at hjælpe hinanden med at løse vores kerneopgave: nemlig at sikre de bedste løn- og arbejdsvilkår for de københavnske lærere.