KLF søger souschef med stærke administrative kompetencer


Er du supergod til regneark, har stærke økonomiske kompetencer og erfaring med specialregnskaber, notater til bestyrelse og større administrative opgaver og processer? Kan du yde økonomisk og administrativ sparring og support til foreningen, og er du en dygtig leder? Har du interesse for fagforeningsarbejde og folkeskolen?

Så er det dig, vi søger.

I Københavns Lærerforening, KLF, som er en del af Danmarks Lærerforening, ønsker vi at styrke opgaveløsningen i foreningen og embedsmandsbetjeningen af bestyrelsen. Vi ønsker også at styrke processer og arbejdsgange for den administrative opgaveløsning, at binde såvel sekretariatet som Kolonierne tættere sammen og at udvikle foreningen til gavn for medlemmerne.

Foreningen råder over betydelige administrative forpligtigelser i form af ejendomme, investeringer, låneforening og kolonier, der kræver ledelsesmæssig opmærksomhed og opfølgning. Herudover ønsker vi at styrke vores opgaver på tværs af konsulent- og administrationsområdet, som fx GDPR, IT, overenskomst og diverse andre generelle administrative processer. Endelig kan der være enkelte sagsbehandlingsområder, som du kan indgå i.

Til det søger vi en administrativ leder, der samtidig kan fungere som souschef, til en nyoprettet stilling i foreningen. Du skal være udviklingsorienteret, strategisk og politisk tænkende og have et stort økonomisk og administrativt overblik. Herudover skal du være god til at følge op og følge helt til dørs. Du bliver en del af vores forening med henholdsvis 14 medarbejdere i sekretariatet, 5 medarbejdere i Kolonierne og 9 bestyrelsesmedlemmer, og du refererer til sekretariatschefen.

Københavns Lærerforening er dannet for mere end 55 år siden og har en historie, der går mere end 130 år tilbage. De seneste tre årtier har ledelsen og formandskabet i bestyrelsen stort set været uforandret, dog er der inden for det seneste år kommet nyt formandskab og ny ledelse, og det er derfor et helt særligt tidspunkt at indtræde i ledelsen af Københavns Lærerforening på.

Når man træder ind i de smukke villaer på Frederiksberg, hvor Københavns Lærerforening holder til, fornemmer man med det samme, at kompetencerne er akkompagneret af et stort engagement. Kulturen er imødekommende, og det skinner tydeligt igennem, at her er der en arbejdsplads med en kerneopgave, der giver mening.

Medarbejdere og politikere ser frem til at tage imod den nye souschef, og sammen med det øvrige ledelsesteam, de mange års erfaring, der er i huset, og den store portefølje af kompetencer, bliver du også mødt med en forventning om, at organisationen skal turde gå nye veje.

Dine primære opgaver

Du skal bistå i at oparbejde rutiner, processer og strategisk faglighed i foreningen, så såvel driftsopgaverne som de mere kompetencekrævende opgaver bliver indarbejdet i foreningen. Dette i tæt samarbejde med medarbejderne og i tæt samspil med ledelsen og bestyrelsen.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • yde økonomisk og administrativ sparring og support til sekretariatet, Kolonierne og bestyrelsen
 • løse administrative opgaver, herunder økonomiske
 • bistå sekretariatschefen, lederen af Kolonierne og bestyrelsen i organisationsudvikling og processtyring
 • være med til at lede den administrative del af opgaveløsningen, herunder sparre med økonomifunktionerne samt hjælpe med at løfte økonomiopgaverne
 • levere strategiske projektregnskaber og politiske notater til bestyrelsen og ledelsen
 • bistå i arbejdet med medlemssystemet og styrke organisationsprocenten
 • oparbejde solid praksis om regnskaber og budgetter
 • udvikle rutiner i den administrative enheds opgaveløsning i tæt samarbejde med medarbejderne i den administrative enhed
 • understøtte overenskomstforhandling og forhåndsaftale med administrative input
 • yde generel administrativ support til politisk håndtering
 • supportere det tekniske niveau og IT-niveauet i foreningen
 • arbejde med korrekt håndtering af GDPR


Hvem er du?

Du har en uddannelse inden for økonomi, fx cand.oecon., eller lignende kompetencer, og har min. tre-fem års erfaring fra en lignende stilling i en politisk ledet organisation eller en administrativ ledelsesfunktion på en skole eller i en kommune.

Herudover lægger vi vægt på, at du:

 • har en anerkendende ledelsestilgang
 • har et stort overblik
 • er god til at følge op og følge helt til dørs
 • er tydelig omkring krav og forventninger i den daglige opgaveløsning
 • er fleksibel, udadvendt og serviceorienteret
 • stærk til kommunikation og til at sikre, at information tilgår alle i huset
 • er god til at samarbejde med mange forskellige fagligheder
 • har et godt humør og er en god kollega
 • er optaget af medarbejderkulturen og er god til at skabe trivsel og tillid i et travlt hus
 • ikke er bange for at løbe lige så stærkt som medarbejderne og bidrage i alle former for opgaveløsning
 • er lige så optaget af det vigtige formål og det meningsfyldte arbejde i KLF, som medarbejderne er


Vi tilbyder

En arbejdsplads på Frederiksberg med attraktive ansættelsesvilkår, fokus på et sundt arbejdsmiljø og en kerneopgave, der giver mening. Foreningen ledes politisk af en bestyrelse på 9 medlemmer, og vi er 19 kolleger med forskellige fagligheder i foreningen. Du kommer tæt på det politiske arbejde i bestyrelsen og formandskabet, og du vil opleve, at der ikke er langt fra beslutning til handling.


Vilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter nærmere forhandling og efter kompetencer på niveau med løntrin 51 + tillæg efter overenskomst for offentlige ledere. I ansættelsen indgår en arbejdsgiverbetalt pensionsordning på 18 % samt særlig feriegodtgørelse på 3,5 %.


Ansættelsesproces

Send din ansøgning og CV senest mandag 12. juni 2023 kl. 16.00 via linket her på Jobindex.

Vi holder første samtalerunde mandag 19. juni, og 2. samtalerunde onsdag 21. juni med henblik på ansættelse 1. august 2023.


Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Jannick Stærmose Mortensen på tlf.:  27 11 55 45 eller mail: jamo@dlf.org


Københavns Lærerforening, KLF, er en kreds under Danmarks Lærerforening og organiserer omkring 5.600 aktive og pensionerede lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i Københavns Kommune. Vi er 19 ansatte, har en imødekommende kultur og et godt arbejdsfællesskab, hvor vi er optaget af at hjælpe hinanden med at løse vores kerneopgave: nemlig at sikre de bedste løn- og arbejdsvilkår for de københavnske lærere.