Københavns Lærerforenings generalforsamling fredag 2. oktober 2020 blev gennemført med stor hensyntagen til gældende regler og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Du kan lytte til generalforsamlingen herunder:

Hent referat af generalforsamlingen her.

Endelig dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent
 2. Valg af referenter
 3. Vedtagelse af forretningsorden
 4. Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling
 5. Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne
 6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed)
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Eventuelt

Se bilag til dagsorden herunder.

BILAG 

 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent (se bilag 1)
 2. Valg af referenter (se bilag 1)
 3. Vedtagelse af forretningsorden (se bilag 1)
 4. Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling
 5. Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne (Se formandens skriftlige beretning, se formandens mundtlige beretning, Se forslag til udtalelse fra KLF's ordinære generalforsamling)
 6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed) (se bilag: Det komplette årsregnskab, Regnskabet i hovedtal)
 7. Fastsættelse af kontingent (se bilag)
 8. Eventuelt