KLF's kongresdelegerede

Københavns Lærerforening har ialt 21 kongeresdelegerede. Som kongresdelegeret er man valgt på vegne af medlemmene af Københavns Lærerforening til at deltage i Danmarks Lærerforenings kongresser. 

Medlemmerne af KLF's bestyrelse inkl. suppleanter er også kongresdelegerede. Bestyrelsesmedlem Katrine Fylking er kongresdelegerede i kraft af hendes valg til DLF's hovedstyrelse, så der er 1 delegerede yderligere uden for bestyrelsen. Nedenfor nævnt er de kongresdelegerede der ikke er medlem af KLF´s bestyrelse eller suppleant til dette.

Stine Kjæp Larsen
 

Ceren Senoglu
 

Cristian Hornbøll Borch
 

Rikke Johansen
 

Johan Elkjær
 

Mads Peder Søe
 

Kathrine Kristensen
 

Claus Brandt Jakobsen
 

Per Gottfredsen Grammagnat / suppleant
 

Christina Rinaldo

Simon Rehfeld 

 

TinaElse Aabo
 

Lars Bechager