Referat af opstillingsgeneralforsamlingen

Referat af opstillingsgeneralforsamling 20. februar 2020 (Den samlede lydfil kan afspilles nederst på siden)

Dagsorden

1.    Valg af dirigent og hjælpedirigent.

2.    Valg af referenter.

3.    Fastsættelse af forretningsorden.

4.    Opstilling af kandidater til formandsvalget og næstformandsvalget.

5.    Opstilling af mindst 6 kvindelige og mindst 6 mandlige kandidater til valg af bestyrelse og suppleanter.

6.    Opstilling af kandidater til valget af supplerende kongresdelegerede.

 

Ad. 1: Malene Brandt Nielsen, Skolen ved Sundet samt Ivan Jespersen blev valgt til dirigenter.

Ad. 2: Vinni Hertz og Bente Grønbæk Bruun fra KLF’s sekretariat blev valgt til referenter.

Ad. 3: Forretningsordenen blev godkendt.

 

Ad 4: 

Nuværende formand Lars Sørensen blev valgt uden modkandidat til formand.

Nuværende næstformand Inge Thomsen blev valgt uden modkandidat til næstformand.

 

Ad 5: Følgende kandidater opstillede til bestyrelsen:

Pernille Bendix, Bellahøj Skole

Katrine Fylking, Randersgades Skole

Janne Riise Hansen, Frejaskolen

Sussie Johansen, Ungdommens Uddannelsesvejledning

Katrine Krebs, Sortedamskolen

Jessica Uebelin, Nørrebro Park Skole

Peter Bugge, Heibergskolen

Claus Brandt, Nørrebro Park Skole

Peter Jensen, Christianshavns Skole

Casper Neistrup, Vibenshus Skole

Kjell Nilsson, Den Classenske Legatskole

Thomas Poulsen, Grøndalsvængets Skole

Thomas Roy Larsen, Langelinieskolen

 

Ad 6: Følgende kandidater opstillede til supplerende kongresdelegerede:

Lars Bechager, Skolen på Islands Brygge

Pernille Bendix, Bellahøj Skole

Ceren Boran, Rådmandsgades Skole

Cristian Borch, Det Fri Gymnasium

Peter Bugge, Heibergskolen

Rasmus Danker Danielsen, Kirkebjerg Skole

Johan Elkjær, Blågård Skole

Janne Riise Hansen, Frejaskolen

Claus Brandt, Nørrebro Park Skole

Peter Jensen, Christianshavns Skole

Sussie Johansen, Ungdommens Uddannelsesvejledning

Anders Kildahl Juul, Charlottegården

Katrine Krebs, Sortedamskolen

Kathrine Kristensen, Skolen i Sydhavnen

Casper Neistrup, Vibenshus Skole

Kjell Nilsson, Den Classenske Legatskole

Jacob Sønderby Pedersen, Christianshavns Skole

Morten Petersen, Ungdommens Uddannelsesvejledning

Thomas Poulsen, Grøndalsvængets Skole

Kira Schlifer, Randersgades Skole

Mads Peder Søe, Fensmarkskolen

Jessica Uebelin, Nørrebro Park Skole