KLF's kongresdelegerede

Københavns Lærerforening har ialt 19 kongeresdelegerede. Som kongresdelegeret er man valgt på vegne af medlemmene af Københavns Lærerforening til at deltage i Danmarks Lærerforenings kongresser. 

Medlemmerne af KLF's bestyrelse inkl. suppleanter er også kongresdelegerede. Bestyrelsesmedlem Katrine Fylking er kongresdelegerede i kraft af hendes valg til DLF's hovedstyrelse, så der er 1 delegerede yderligere uden for bestyrelsen. Nedenfor nævnt er de kongresdelegerede der ikke er medlem af KLF´s bestyrelse eller suppleant til dette.

Anders Kildahl Juul
 

Ceren Boran
 

Cristian Hornbøll Borch
 

Kira Schlifer
 

Johan Elkjær
 

Sussie Johansen
 

Mads Peder Søe /suppleant
 

Lars Bechager
 

Kathrine Kristensen / suppleant
 

Rasmus Danker / suppleant
 

Casper Neistrup / suppleant
 

Morten Petersen / suppleant

 

Jacob Sønderby / suppleant