Kurser

Københavns Lærerforening inviterer til

Kursus for børnehaveklasseledere og tale/hørekonsulenter

 d. 10.-11. juni 2022

på Sinatur Hotel Frederiksdal, Kgs. Lyngby

 

På kurset har foreningen valgt to emner i samarbejde med de to medlemsgrupper:


Læring med kroppen forrest

Sprogudvikling: Fra det generelle til det specifikke

 

Kjeld Fredens

Læring med kroppen forrest

Hjerneforsker Kjeld Fredens er en af landets mest benyttede foredragsholdere og har i mere end 25 år underholdt fulde sale om vores forunderlige hjerne. Altid med en god kombination af indsigt, passion og humor. 

Læring med kroppen forrest er den naturlige måde, børn og unge lærer på, men også den foretrukne strategi i alle aldre, når der skal læres noget nyt. Hænderne sætter gang i hjernens pandelapper, som er afgørende for den mentale udvikling. Samtidig bliver hænderne mere øvede, og det lukker op for endnu flere muligheder i ens omverden. Kroppens konkrete handlinger sætter skub i den abstrakte tænkning.

Vi er noget i kraft af, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi befinder os. Vi tænker ikke alene med hjernen, men den er en del af vores tænkning. Læring med kroppen forrest er et en aktivistisk syn på undervisning og læring, hvor barnets sproglige udvikling ikke handler så meget om tilegnelse af særlige færdigheder, men om at være indlejret i sproglige interaktion. Den sproglige udvikling er ikke subjektiv men intersubjektiv.

Pia Thomsen

 

Sprogudvikling: Fra det generelle til det specifikke


Pia Thomsen er en anerkendt forsker inden for området sprogtilegnelse hos børn i førskolealderen. Hun har gennem årene publiceret en lang række videnskabelige artikler i både nationale og internationale tidsskrifter og er i dag en af de største faglige kapaciteter, når det handler om udvikling af sprogpædagogik i læringsmiljøet i dagtilbud og indskoling.

 

Oplægget handler om sprogudviklingen hos børn. Jeg vil tage udgangspunkt i den generelle sprogudvikling og beskrive, hvordan barnets sprog forandrer sig og specificeres/specialiseres over tid, fra 0-3, 3-6 og 6-9 år. De gensidige afhængigheder mellem barnets sprog, leg, sociale udvikling med eksempler fra SprogTrappen. Oplægget tematiserer også de typer af sproglige udfordringer, børn kan opleve, fx sproglige forsinkelser og udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (DLD).

Tidspunkter:

Fra fredag 10. juni kl.15.00 til lørdag 11. juni 2022 kl. 12.00 med efterfølgende frokost.

Sted: Sinatur Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby

Transport: Du skal selv sørge for transport

Tilmelding: Skal ske på KLF´s hjemmeside kursustilmelding  senest 21. april 2022.

Tilmeldingen er bindende, og udeblivelse uden afbud kan medføre opkrævning af kursets kostpris.

Meddelelse om optagelse forventes udsendt i uge 18, 2022.