Kurser

Københavns Lærerforening inviterer til kursus for medlemmer 23. - 24. marts 2023 på Sinatur Hotel Frederiksdal.

 

Inspirationskursus om bæredygtighed og klima med et undervisnings- og dannelsesperspektiv

 

Klima og bæredygtighed er velkendte begreber, som belyses på forskellige måder på dette kursus. Kurset er også tænkt som en mulighed for, at lærere kan videndele, netværke og inspirere hinanden med ideer til, hvordan dette store tema kan integreres i undervisningen. Det kunne f.eks. være undervisningsforløb, besøgsmuligheder m.v.

 

Kom med og få inspiration til din undervisning med udgangspunkt i bæredygtighed og klima og få dette sat i perspektiv af flere dygtige og inspirerende gæsteoplægsholdere. Københavns Kommune har ligeledes sat fokus på ”grøn folkeskole”, og det tema følger KLF op ved at have søgt og fået midler af Danmarks Lærerforening til at afholde dette kursus, som inspiration til lærernes undervisning i dagligdagen.

 

Vi har inviteret:

  • Dorte Lange – næstformand i DLF 
  • Suna Christensen – antropolog, Ph.d. - Bl.a. forfatter til ”bæredygtig undervisning”
  • Anders Morgenthaler – iværksætter, forfatter af både tegneserier og bøger, filminstruktør m.m.
  • Uffe Elbæk - iværksætter, tidl. MF for Alternativet, Kulturminister, leder og stifter af udd. kaospilot, oplægsholder m.m.
  • Mads Strarup – vicerektor på Herlev Gymnasium, skribent af artikler om dannelse og bæredygtighed – ”Uddannelse bør tænkes helt ind i maskinrummet”, ”Klimakrisen er et spørgsmål om dannelse” (Information).

Medlemmer af bestyrelsen i KLF sætter rammen for kurset og giver på kurset en kort orientering om, hvad der rører sig lige nu.

 

Vi glæder os til at ser jer!

 

Tidspunkter: Fra torsdag 23. marts kl. 12.00 med frokost til fredag 24. marts kl. 12.30 med efterfølgende frokost.

 

Sted: Sinatur Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby

 

Transport: Skal man selv sørge for

 

Tilmelding:via KLF’s hjemmeside – senest 1. marts 2023

 

Meddelelse om optagelse forventes udsendt i uge 10

 

Tilmeldingen er bindende, og udeblivelse kan medføre opkrævning af kursets kostpris.

 

Kurset er med overnatning og forplejning. Foreningen råder over et fast antal værelser. Hvis du/I har mulighed for at dele værelse med en kollega, så skriv det endelig på ved tilmeldingen. Og aftal det med din kollega på forhånd, så I begge anfører hinandens navne på tilmeldingen. Hvis du ikke kan sove/bo på værelse med en kollega, så tilmelder du dig selvfølgelig også.

 

Med venlig hilsen

Københavns Lærerforening