Kurser

Internatkursus for nyuddannede lærere

 

 

Københavns Lærerforening inviterer til kursus for foreningens nyuddannede medlemmer.

 

Kursusindhold:

Vi vil med oplæg, cases, spil og diskussioner blandt andet arbejde med:

  • teamsamarbejde
  • skole-hjemsamarbejde
  • urolige elever

 

Kurset tager udgangspunkt i de problemer og udfordringer du som nyuddannet lærer ofte møder i praksis – og er tilrettelagt, så der veksles mellem oplæg, gruppedrøftelser og debat. Du får lejlighed til at udveksle erfaringer om og synspunkter på, hvordan arbejdet som nyuddannet lærer opleves, og hvad der skal til for at ændre/forbedre arbejdslivet for den nyuddannede.

 

Der vil også være en kort orientering om foreningens arbejde og diskussion af aktuelle fagpolitiske problemstillinger.

 

Tidspunkt: mandag 7. februar 2022 kl. 13.30 til tirsdag 8. februar kl. ca. 15.00.

                     

Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg, Sinatur Hotel Storebælt   

 

Transport:fælles transport fra og til Københavns Lærerforening, Frydendalsvej

 

Hvem kan deltage:medlemmer af Københavns Lærerforening, der er uddannet indenfor de sidste par år, og som ikke har deltaget tidligere. Hvis der er for mange tilmeldte på kurset, vil de, der har været længst ansat i Københavns Kommune, blive prioriteret.

 

Du skal have bedt om fri til deltagelse hos din leder, inden du sender din ansøgning.

 

Tilmelding: På KLF’s hjemmeside kursustilmelding - senest fredag 10. dec. 2021.

 

Ophold, mad og transport dækkes af foreningen. Tilmeldingen er bindende og udeblivelse uden afbud kan medføre opkrævning af kursets kostpris.

 

Meddelelse om optagelse forventes udsendt i uge 50/2021.

 

På foreningens vegne

 

Dorthe Jensen

Sekretariatet