Tankevækkende medlemsweekend om trivsel og test – mulighed for mindre test og mere trivsel

Københavns Lærerforening inviterer til Weekendkursus for medlemmer d. 28.-29. oktober 2022 på Sinatur Hotel Frederiksdal i Kgs. Lyngby

Nylige undersøgelser viser, at flere børn og unge rammes af mentale sundhedsproblemer, og problemet er støt stigende. Ifølge forsker Iben Nørup ses der en stigning i mistrivsel, og hun påpeger bl.a., at børn der bliver bedømt hele livet ser ud til at være dem, der har det værst.

Det er tid til at kaste et kritisk blik på skolens evalueringsformer, hvorfor og hvordan vi bedømmer og tester eleverne i daginstitutioner og skoler samt hvad det har af konsekvenser for børn og unges trivsel.

Med aftalen om et nyt bedømmelses- og evalueringssystem er der lagt op til at skabe en ny evalueringskultur i folkeskolen, - ikke mindst lokalt på den enkelte skole. Er det også en mulighed for at ændre kulturen fra fokus på test til fokus på elevernes trivsel?

Hvad betyder det for os som lærere og hvad har vi af ønsker til en ny evalueringskultur?

Hvordan skaber vi meningsfuld evaluering, bedre trivsel for eleverne og hvordan får vi lærernes bud med i debatten?

Deltag med dine kolleger, bliv opvartet i skønne omgivelser og mød:

Professor Peter Dahler-Larsen og hans oplæg om skolens brug af evaluering. Hvad skal vi som lærere være opmærksomme på? Både i forhold til skolens praksis og mulige samfundstendenser. Peter Dahler-Larsen ved alt, hvad der er værd at vide om evaluering, og har vigtige pointer om, hvorfor det er vigtigt at være skarp på formålet med evaluering. For noget tyder på, at vi bruger meget tid på evaluering, og tilhængere af evalueringskultur har en tilbøjelighed til at betragte ressourcerne, der går til dokumentation og refleksion, som gratis. Men evaluering kræver tid og opmærksomhed, og derfor må man nøje overveje formålet og hvordan man bruger ressourcerne.

Forsker Iben Nørup og få indsigt i hendes forskning, der viser at i takt med stigningen af reformer, test og målinger ses en påvirkning af børn og unges mentale helbred i negativ grad. Hun har bl.a. undersøgt den første generation af børn og unge, der er blevet performancemålt gennem hele deres daginstitutions- og skoletid og kommer ind på konsekvenserne heraf samt hvad vi bør være opmærksomme på.

Sociolog og forstander Rasmus Meyer fra Krogerup Højskole i et oplæg omunge i mistrivsel – om tidens individualisering og præstationskultur. Han tænker højt over tidens tendenser, hvad det vil sige at være menneske, hvorfor mennesker bliver svimle af at kigge indad og giver bud på, hvad vi har brug for at sætte i stedet for.

              

Tidspunkter: Fra fredag 28. oktober kl.15.00 til lørdag 29. oktober 2022 kl. 12.30 med efterfølgende frokost.

Sted: Sinatur Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby

Transport: Skal man selv sørge for.

Tilmelding: KLF’s hjemmesidesenest 30. september 2022.

Tilmeldingen er bindende, og udeblivelse kan medføre opkrævning af kursets kostpris.

Meddelelse om optagelse forventes udsendt primo uge 41 2022.