Udvalg

Temaudvalg og ad-hoc-udvalg

Bestyrelsen er organiseret i 4 temaudvalg. Dertil kommer et Budgetudvalg, med en repræsentant fra hvert temaudvalg. Budgetudvalget har særligt fokus på Københavns Kommunes budget.

Temaudvalg:

 • A20/A21: Anders Kildahl Juul, Pernille Bendix.
 • Arbejdsmiljø: Peter Jensen, kjell Nilsson, Janne Riise Hansen.
 • Budget: Anders Kildahl Juul, Kjell Nilsson, Sussie Johansen, Janne Riise Hansen.
 • Inklusion: Jessica Uebelin, Thomas Roy Larsen, Sussie Johansen.
 • Koloniudvalget: Katrine Fylking, Kjell Nilsson, Pernille Bendix, Thomas Roy Larsen.

Ad hoc-grupper:

 • Principper og formål for lærerkoret: Janne Riise Hansen.
 • Grøn omstilling: Anders Kildahl Juul, Sussie Johansen, Kjell Nilsson, (Katrine Fylking).
 • Meddelelsesbogen:
 • Folketingsvalg: Anders Kildahl Juul, Janne Riise Hansen, Kjell Nilsson.
 • Skolestruktur: Janne Riise Hansen, Peter Jensen, Pernille Bendix.  
 • Modtageklasser: janne Riise Hansen og Sussie Johansen.

Områdefordeling

 Bestyrelsen er fordelt i de forskellige bydækkende områder, hvor tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer mødes. Det samme gælder for de mindre medlemsgrupper og specialnetværket mv.

Område

Besættelse i perioden 2022- 2024

Nørrebro/Bispebjerg

Thomas (ansvarlig)

Anders

 

Østerbro/Indre by

Peter (ansvarlig)

Sussie

Brønshøj/Vanløse/Husum

Jessica (ansvarlig)

Peter

VVKE

Pernille (ansvarlig)

Kjell

Amager

Kjell (ansvarlig)

Jessica

Specialnetværk

Anders (ansvarlig)

Thomas

Klasserækkenetværk

Janne (ansvarlig)

Pernille

Mindre medlemsgrupper

Sussie (ansvarlig)

Janne

Statens område

Katrine (ansvarlig)

 

Bestyrelsens repræsentationer i perioden 2022-2024

 

Besættelse i perioden 2022 - 2024

BUF

 

HovedMED

Medlem: Katrine Fylking

Suppleant: Sussie Johansen

 

Medlem: Janne Riise Hansen

Suppleant: Pernille Bendix

AMK dialogforum

 

Janne

Arbejdsmiljø projekter i BUF

 

Kjell, Peter, Pernille

 

Mental sundhed

Jessica

Elevinddragelse på skolerne

Thomas

Referencegruppe for intensiv matematikindsats

Jessica Uebelin og Kjell Nilsson

ØKF

 

Ligestillingsudvalg

 Katrine Fylking

Feriefonden

 Sussie

KFF

 

Bestyrelse

Katrine Fylking

CSO

Katrine Fylking

Sekretariatsgruppe

Ivan Jespersen

Hovedstaden Øst

 

Formands- og næstformandsfora

Katrine Fylking og Janne Riise Hansen

HØ arbejdsmiljø

Peter

HØ Kursusforum

Pernille

Pædagogisk udviklingsforum

Thomas

Møde om kommunikation og vilkår for medlemmernes arbejdsliv

Katrine Fylking, Janne Riise, Jessica Uebelin og  Pernille Bendix

FH Hovedstaden

 

Forretningsudvalg

Katrine

Suppleant: Janne

FH repræsentantskab

Katrine Fylking, Janne Riise Hansen,Kjell

Eksterne repræsentationer

 

Dansk Unicef

Thomas

Låneforeningen for lærere

Ivan, Janne, Kjell, Sussie

 

Gabriel Jensens Ferieudflugter

Katrine Fylking

Børnenes kontor

Kjell

Folkekirkens skoletjeneste

Anders

Kvindernes Bygning

Pernille

Lærerindernes hus

Janne Riise Hansen,Sussie Johansen

og Jessica Uebelin

Lån & Spars repræsentantskab

Ivan Jespersen

Lærernes Kunstforening

Pernille

Velfærds-initiativet – Skulder ved skulder - samarbejde med andre fagbevægelser

Janne, Peter

Suppleanter:

Sussie, Kjell, Jessica

 

Bestyrelsen for billedskolen

Jessica

6-by samarbejdet

Katrine Fylking og Janne Riise Hansen