Temaudvalg og ad-hoc-udvalg

Temaudvalg og ad-hoc-udvalg

Bestyrelsen er organiseret i fire temaudvalg. Dertil kommer et Budgetudvalg, med en repræsentant fra hvert temaudvalg. Budgetudvalget har særligt fokus på Københavns Kommunes budget.

Temaudvalg:

 • A20/A21: Anders Kildahl Juul, Pernille Bendix.
 • Arbejdsmiljø: Peter Jensen, Kjell Nilsson, Janne Riise Hansen.
 • Budget: Anders Kildahl Juul, Kjell Nilsson, Sussie Johansen, Janne Riise Hansen.
 • Inklusion: Jessica Uebelin, Thomas Poulsen, Sussie Johansen.
 • Koloniudvalget: Katrine Fylking, Kjell Nilsson, Pernille Bendix, Thomas Poulsen.

Ad hoc-grupper:

 • Principper og formål for lærerkoret: Janne Riise Hansen.
 • Grøn omstilling: Anders Kildahl Juul, Sussie Johansen, Kjell Nilsson, (Katrine Fylking).
 • Meddelelsesbogen:
 • Folketingsvalg: Anders Kildahl Juul, Janne Riise Hansen, Kjell Nilsson.
 • Skolestruktur: Janne Riise Hansen, Peter Jensen, Pernille Bendix.  
 • Modtageklasser: Janne Riise Hansen og Sussie Johansen.

 

Områdefordeling

 Bestyrelsen er fordelt i de forskellige bydækkende områder, hvor tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer mødes. Det samme gælder for de mindre medlemsgrupper og specialnetværket mv.

Område

Besættelse i perioden 2022- 2024

Nørrebro/Bispebjerg

Thomas Poulsen (ansvarlig)

Anders Kildahl Juul

 

Østerbro/Indre by

Peter Jensen(ansvarlig)

Sussie Johansen

Brønshøj/Vanløse/Husum

Jessica Uebelin (ansvarlig)

Peter Jensen

VVKE

Pernille Bendix (ansvarlig)

Kjell Nilsson

Amager

Kjell Nilsson (ansvarlig)

Jessica Uebelin

Specialnetværk

Anders Kildahl Juul (ansvarlig)

Thomas Poulsen

Klasserækkenetværk

Janne Riise Hansen (ansvarlig)

Pernille Bendix

Mindre medlemsgrupper

Sussie Johansen (ansvarlig)

Janne Riise Hansen

Statens område

Katrine Fylking (ansvarlig)

 

Bestyrelsens repræsentationer i perioden 2022-2024

 

Besættelse i perioden 2022 - 2024

BUF

 

HovedMED

Medlem: Katrine Fylking

Suppleant: Sussie Johansen

 

Medlem: Janne Riise Hansen

Suppleant: Pernille Bendix

AMK dialogforum

 

Janne Riise Hansen

Arbejdsmiljø projekter i BUF

 

Kjell Nilsson, Peter Jensen, Pernille Bendix

 

Mental sundhed

Jessica Uebelin

Elevinddragelse på skolerne

Thomas Poulsen

Referencegruppe for intensiv matematikindsats

Jessica Uebelin, Kjell Nilsson

ØKF

 

Ligestillingsudvalg

 Katrine Fylking

Feriefonden

 Sussie Johansen

KFF

 

Bestyrelse

Katrine Fylking

CSO

Katrine Fylking

Sekretariatsgruppe

Jannick Stærmose Mortensen

Hovedstaden Øst

 

Formands- og næstformandsfora

Katrine Fylking, Janne Riise Hansen

HØ arbejdsmiljø

Peter Jensen

HØ Kursusforum

Pernille Bendix

Pædagogisk udviklingsforum

Thomas Poulsen

Møde om kommunikation og vilkår for medlemmernes arbejdsliv

Katrine Fylking, Janne Riise, Jessica Uebelin, Pernille Bendix

FH Hovedstaden

 

Forretningsudvalg

Katrine Fylking

Suppleant: Janne Riise Hansen

FH repræsentantskab

Katrine Fylking, Janne Riise Hansen, Kjell Nilsson

Eksterne repræsentationer

 

Dansk Unicef

Thomas Poulsen

Låneforeningen for lærere

Ivan Jespersen, Janne Riise Hansen, Kjell Nilsson, Sussie Johansen

 

Gabriel Jensens Ferieudflugter

Katrine Fylking

Børnenes kontor

Kjell Nilsson

Folkekirkens skoletjeneste

Anders Kildahl Juul

Kvindernes Bygning

Pernille Bendix

Lærerindernes hus

Janne Riise Hansen, Sussie Johansen, Jessica Uebelin

Lån & Spars repræsentantskab

Jannick Stærmose Mortensen

Lærernes Kunstforening

Pernille Bendix

Velfærds-initiativet – Skulder ved skulder - samarbejde med andre fagbevægelser

Janne Riise Hansen, Peter Jensen

Suppleanter:

Sussie Johansen, Kjell Nilsson, Jessica Uebelin

 

Bestyrelsen for billedskolen

Jessica Uebelin

6-by samarbejdet

Katrine Fylking, Janne Riise Hansen