Udvalg

Bestyrelsesudvalg og besættelse af udvalgsposter mv.

Bestyrelsens faste udvalg

Jf. forretningsordenens §9. Bestyrelsen nedsætter følgende faste udvalg med anførte arbejdsområder. Hvert udvalg består af 4 bestyrelsesmedlemmer:

a. Pædagogisk udvalg

Udvalget behandler spørgsmål af pædagogisk art, herunder eksempelvis undervisningsplaner, relation til anden undervisning for børn og unge, forsøgs- og udviklingsarbejde, efter- og videreuddannelse, forhold omkring CVU, pædagogiske kurser og konferencer.

b. Fagligt udvalg

Udvalget behandler spørgsmål af faglig art, herunder løn-, beskæftigelses- og arbejdstidsforhold. Udvalget behandler spørgsmål vedr. evt. aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af kommunens budgetter, det behandler organisatoriske spørgsmål vedr. pædagogisk råd, KLF-afdelinger, det forestår i samarbejde med KLF's kontor tilrettelæggelsen af TR-uddannelsen og faglig kursusvirksomhed samt møder og fester i foreningen.

Udvalget varetager forbindelsen med afdelingen for løst ansatte og arbejdsledige.

c. Koloniudvalg

Udvalget fungerer i henhold til de i vedtægtens §3 fastsatte retningslinjer.
Udvalgene afgiver i begyndelsen af valgperioden indstilling til bestyrelsen om valg af udvalgsformænd.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte tværgående ad hoc arbejdsgrupper bestående af indtil fire personer.
Arbejdsgrupper refererer til bestyrelsen.
Intet udvalg kan foregribe bestyrelsens endelige afgørelse.
Med tilknytning til udvalgene udpeger bestyrelsen:

  • en ansvarlig for arbejdsmiljøspørgsmål, som varetager behandlingen af arbejdsmiljøspørgsmål i relation til arbejdsmiljølovgivningen samt kontakten til sikkerhedsorganisationen 
  • en ansvarlig for ligestillingsspørgsmål, som varetager spørgsmål vedr. ligestillingsproblematikken. 

Hver af disse anvender sit "fagudvalg" (Pædagogisk Udvalg eller Fagligt Udvalg) som baggrundsgruppe.

I et ad. hoc udvalg med formændene fra pædagogisk udvalg og fagligt udvalg samt yderligere en repræsentant fra hvert af udvalgene planlægges og koordineres den overordnede kursusvirksomhed.

De faste udvalg har følgende sammensætning:

Fagligt udvalg:

Janne Riise Hansen(formand), Peter Jensen(arbejdsmiljøtovholder), Kjell Nilsson og Pernille Bendix

Pædagogisk udvalg:

Thomas Roy Larsen(formand), Inge Thomsen, Thomas Poulsen og Katrine Fylking(arbejdsmiljøtovholder)

Koloniudvalg:

Lars Sørensen(formand), Kjell Nilsson, Thomas Poulsen og Pernille Bendix

 

 

Repræsentationer i perioden 2020-22

 

BUF

 

HovedMED

Lars Sørensen suppleant Janne Riise Hansen.

Inge Thomsen suppleant Thomas Roy Larsen

AMK

Lars Sørensen

Arbejdsmiljø projekter i BUF

Fagligt Udvalg

 

 

ØKF

 

Ligestillingsudvalg

Katrine Fylking

Feriefonden

Janne Riise Hansen

 

 

KFF

 

Bestyrelse

Lars Sørensen

CSO

Lars Sørensen

Sekretariatsgruppe

Ivan Jespersen

Budgetgruppe

Lars Sørensen

 

 

Hovedstaden Øst

 

Formands- og næstformandsforaLars Sørensen og Inge Thomsen

Tovholder pædagogisk

Inge Thomasen

Arbejdsmiljø forum

Peter Jensen

Kursusforum

Janne Riise Hansen

Pædagogisk udviklingsforum

Thomas Roy Larsen

 

 

LO Hovedstaden 
ForretningsudvalgLars Sørensen
RepræsentantskabLars Sørensen, Inge Thomsen og Peter Jensen
  

Eksterne repræsentationer

 

Dansk Unicef

Thomas Roy Larsen

Låneforeningen for lærere

Lars Sørensen, Ivan Jespersen

Gabriel Jensens Ferieudflugter

Lars Sørensen

Børnenes kontor

Kjell Nilsson

Folkekirkens skoletjeneste

Thomas Poulsen

Kvindernes Bygning

Janne Riise Hansen

Lærerindernes hus

Inge Thomsen, Janne Riise Hansen, Katrine Fylking

Lån & Spars repræsentantskab

Ivan Jespersen

Bestyrelsen for billedskolen

Thomas Poulsen

Lærernes KunstforeningThomas Poulsen

 

 

6-by samarbejdet

Lars Sørensen og Inge Thomsen

 

 

Arbejdsgrupper

 

Budgetarbejdsgruppe med S&F

Inge Thomsen, Kjell Nilsson, Katrine Fylking, Pernille Bendix

1. Maj

Kjell Nilsson, Peter Jensen, Thomas Roy Larsen

Folkemødet på Bornholm

Inge Thomsen

Velfærdsinitiativer

Inge Thomsen, Kjell Nilsson, Pernille Bendix, Peter Jensen

Grillfesten

Janne Riise Hansen

Røgfrit København

Thomas Roy Larsen

 

 sidst redigeret februar 2021