En varslet omorganisering af skoleidrætten har efter et år stadigvæk ikke set dagens lys, og tålmodigheden hos de københavnske idrætslærere, der ikke føler sig inddraget i processen, er ved at være tyndslidt. ”Det er frustrerende, at forvaltningen ikke vil bruge den viden og de resurser, der er,” siger formanden for Dansk Skoleidræt i København og efterlyser, at lærerne også bliver hørt.

Kim Darving er formand for Dansk Skoleidræt København, der organiserer de lærere, som varetager de tværgående idrætsaktiviteter for folkeskolerne i byen. I februar sidste år modtog han en mail fra forvaltningen, hvor han blev han bedt om at udsætte organisationens repræsentantskabsmøde.

Beskeden var, at der ikke kunne meldes noget ud om resurser, timer eller opgaver for det kommende skoleår, fordi forvaltningen planlagde: ”… andre måder at organisere idrætsområdet på … ”.

Hos den lokale kreds af Dansk Skoleidræt plejer man at holde repræsentantskabsmøde en gang om året. Her arrangerer og planlægger de idrætsarrangementer på tværs af byen. Omkring 35 lærere fra 15 forskellige skoler er fordelt i ti udvalg, der står for både fodbold-, floorball-, basket- og håndboldstævner, plus orienteringsløb og svømmestævner på tværs af de københavnske folkeskoler. En ordning, der mindst går tilbage til 1972.  

Manglende inddragelse

Det kom derfor som en overraskelse for de københavnske idrætslærere, at forvaltningen ud af det blå varslede en omorganisering af skoleidrætten uden overhovedet at inddrage Dansk Skoleidræt København.

Efter flere forsøg på at få konkrete svar fra forvaltningen om den annoncerede omorganisering skrev Kim Darving og en række idrætslærere i begyndelsen af marts på vegne af Københavns Kommuneskoles Idrætslærerforening til Børne- og Ungdomsudvalget. I brevet udtrykte de deres bekymring for den manglende inddragelse. De skrev blandt andet:

”Vi, idrætslærere, synes det er meget besynderligt, ja faktisk uacceptabelt at vi på ingen måde, inden en omorganisering, bliver inddraget eller spurgt om vores erfaringer.”

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) svarede den 28. marts, og her løftede han for første gang sløret for nogle af forvaltningens tanker om en kommende omorganisering:

”Ved at samle de økonomiske og menneskelige ressourcer på idrætsskolerne og ved at styrke samarbejdet med blandt andre klubber, foreninger og jer (idrætslærerne red.) kan vi blive endnu bedre til at favne bredt. Ved at rykke idrætten tættere på praksis, understøtte skolernes knowhow og ekspertise, styrke vidensdeling og netværk, tror vi på, at vi kan skærpe kvaliteten af de tværgående idrætstilbud til gavn for alle Københavns børn”.

I brevet roser Jesper Christensen de københavnske idrætslærere og kalder dem for en ”… stor og uvurderlig ressource for skoleidrætten i Københavns Kommune.”

Afslutningsvis skriver borgmesteren:

”Det er selvfølgelig beklageligt, at processen for denne omorganisering har trukket ud, og jeg kan forstå jeres frustrationer omkring den uafklarede situation. Overordnet forestiller vi os, at der vil være en glidende overgang i omorganiseringen hen over det kommende skoleår. Der bliver afholdt indledende møder med idrætsskolerne (de to københavnske idrætsprofilskoler red.) i indeværende uge, hvorefter I vil blive kontaktet af Søren Hegnby fra Fagligt Center med henblik på at inddrage jer i processen.”.

Hvad borgmesteren tilsyneladende ikke ved på daværende tidspunkt, er, at Kim Darving og idrætslærerne i Dansk Skoleidræt København dagen inden har fået en anden besked fra forvaltningen i en mail: 

”… indholdet af denne struktur er desværre ikke faldet på plads endnu, og når ikke at blive klar til næste skoleår.” 

Samtidigt beder forvaltningen idrætslærerne om ”at tage en tørn mere …” i de samme udvalg som blev nedsat på repræsentantskabsmødet i 2018. Det vil ifølge forvaltningen give: ”god tid til at (forvaltningen kan red.) lave en god struktur og den bedste løsning for alle parter”.

Et enkelt møde 

Trods den usikre fremtid for skoleidrætten og idrætslærerne indvilliger de fleste lærere i at fortsætte et år mere på samme betingelser. I mellemtiden er Søren Hegnby gået på pension, og Morten Østergaard, der er områdeleder for Indre by/Østerbro har overtaget opgaven med omorganiseringen. 

Han skriver første gang til Kim Darving den 10. april 2019, og trods forskellige forsøg på at få etableret et møde, hvor begge parter kan, lykkedes det først at mødes 21. juni sidste år. Mødet varede en time.

På mødet, men også i flere mails og i brevet fra borgmesteren fremgår det, at ideen med omorganisering er, at opgaven med at organisere skoleidrætten skal flyttes til de to københavnske idrætsprofilskoler Nørre Fælled Skole og Bellahøj Skole.

Ifølge Kim Darvings eget skriftlige referat fra mødet giver Morten Østergaard udtryk for, at en omorganisering ikke er et udtryk for en utilfredshed med det eksisterende ”set up”. Det skal heller ikke ses som en spareøvelse, men man vil gerne have mere idræt for de samme penge. Morten Østergaard fortæller ifølge Kim Darving, at det er forvaltningens ønske, at klubber og foreninger skal bidrage mere, end de gør nu.

KLFnet.dk har forsøgt at få Morten Østergaard til at kommentere Kim Darvings udlægning af mødet, men det har han ikke ønsket.

KLFnet.dk kan derfor ikke få be- eller afkræftet, om omorganiseringen alene er en strukturel ændring eller om, det er et led i en besparelse. I et svar fra forvaltningen til Alternativets medlem af Borgerrepræsentationen, Niko Grünfeld, skriver forvaltningen, at omorganiseringen sker som en del af effektiviseringerne af administrationen (i Børne- og Ungdomsforvaltningen red.).

Stadigvæk ingen konkrete planer

Forvaltningen meddeler i flere mails, at man ikke ser nogen hindring for, at Dansk Skoleidræt København holder repræsentantskabsmøde. Men hos Dansk Skoleidræt København har man undladt at afvikle mødet under de nuværende omstændigheder, hvor idrætslærerne ikke ved, hvad de eventuelt risikerer at melde sig til og under hvilke omstændigheder. 

”Der er flere idrætslærere, der siger, at hvis vilkårene skal besværliggøres eller ikke bliver anerkendt, så vil de ikke være med mere,” siger Kim Darving.

Efter næsten et år og kun et enkelt orienteringsmøde, hvor Kim Darving var den eneste, der var inviteret, er der endnu ikke fremlagt konkrete planer for organiseringen af skoleidrætten i København, som lærerne i Dansk Skoleidræt København kan forholde sig til. Idrætslærerne er heller ikke blevet inddraget som lovet mange gange i mails og i borgmesterens brev. Et brev fra Københavns Kommuneskoles Idrætslærerforening, der blev sendt til Børne- og Ungdomsudvalget i december, er fortsat ubesvaret.

For Dansk Skoleidræt København betyder det, at der indtil videre heller ikke kan indkaldes til repræsentantskabsmøde i indeværende år, for Kim Darving frygter, at ingen af lærerne vil påtage sig opgaver med den by-dækkende skoleidræt i det kommende skoleår, når man ikke ved, hvad man lader sig vælge til, og forvaltningen ikke melder en klar plan ud, man kan tage stilling til. Dermed risikerer de københavnske skolelever at blive snydt for den faste tradition, hvor klasserne mødes på tværs af bydelene for at dyrke idræt og motion.

”Vi synes, det er helt vildt dårligt forvaltningsarbejde. Forvaltningen bryster sig jo af MED-aftalen, der handler om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar, men i denne her sammenhæng er det svært at få øje på. Det kan jeg på ingen måde se, at vi er blevet inviteret ind i. Og nu har det varet et år. Jeg synes faktisk, det er utilstedeligt,” siger Kim Darving.

”Nærmest en katastrofe”

På Københavns Rådhus har sagen om skoleidrætten også givet rejste øjenbryn hos politikere i Børne- og Ungdomsudvalget. Alternativets Niko Grünfeld kalder det ”nærmest en katastrofe”, at idrætslærerne ikke er involveret i drøftelserne. Efter idrætslærernes brev til udvalget i december, har han stillet skriftlige spørgsmål til forvaltningen. 

”Det er åbenlyst, at der er noget, der er gået helt skævt. Derfor vil jeg også spørge ind til det igen, for at få fakta og få aktindsigt i, hvad der foregår. Det, jeg er bekymret for, er, at det her bliver en spareøvelse, at det bliver kørt ud på et sidespor, hvor man ikke inddrager de relevante faglærere. Så ender det med, at vi stille og roligt bruger salamimetoden og skærer ned på området,” siger Niko Grünfeld, der ikke mener, at der er truffet politisk beslutning om en effektivisering på området. Han vil derfor have undersøgt, hvor beslutningen om en omorganisering kommer fra.

”Umiddelbart får jeg det indtryk, at der ikke er noget politisk ejerskab til sagen. Der er ikke nogen politisk beslutning, og det betyder jo så, at forvaltningen træffer nogle beslutninger - måske sammen med borgmesteren. Det skal vi have lavet om på. Det kræver politisk opbakning i udvalget, derfor vil jeg løfte sagen politisk,” siger han og tilføjer:

”Lad os få en politisk beslutning på det her, så må vi arbejde ud fra det. Vi kan jo ikke have noget, der er så væsentlig en del af folkeskolen som idræt, der ikke er prioriteret i København,” siger Niko Grünfeld, der også bakkes op af Venstres Jens-Kristian Lütken: 

”Jeg synes, det virker meget underligt, at forvaltningen giver sig i kast med det her. Uden at der umiddelbart er et politisk mandat,” siger Jens-Kristian Lütken.

”Det er besynderligt, at forvaltningen skal bruge så lang tid på noget, mens lærerne står og afventer og ikke rigtigt ved, hvad forvaltningen vil gøre ved deres område. Det synes jeg sådan set ikke, man kan være bekendt.” 

Han vil derfor sammen med Niko Grünfeld tage initiativ til, at der kommer en politisk drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget om, hvad man vil med skoleidrætten i København. Jens-Kristian Lütken fastslår samtidigt, at Venstre ikke bakker op om besparelser på idrætsområdet i København.

Forvaltningen: ”Vi er stadigvæk i gang …”

KLFnet.dk har forsøgt at få et interview med en ansvarlig i forvaltningen herunder områdechef Morten Østergaard og med borgmester Jesper Christensen, men ingen har ønsket at medvirke. I et skriftligt svar til redaktionen skriver centerchef for Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Birgitte Lund Flansmose, til KLFnet.dk:

”Vi er stadig i gang med at afklare de organisatoriske rammer for den fremtidige tilrettelæggelse af idrætsaktiviteter og -stævner i København. Det er derfor for tidligt at sige noget om de nærmere detaljer, men vi vil inddrage alle relevante parter, så hurtigt, som det er muligt.”

Seneste nyt er, at Kim Darving er inviteret til møde i forvaltningen den 4. februar – igen som eneste repræsentant for idrætslærerne. Mødet er denne gang også med centerchef Birgitte Lund Flansmose, fuldmægtig Marie Louise Møller og områdechef Morten Østergaard.

KLFnet.dk har set al mail- og brevkorrespondance mellem forvaltningen og formanden for Dansk Skoleidræt København, samt set brev og svar til Børne- og Ungdomsudvalget og forvaltningssvaret til Niko Grünfeld. Redaktionen er også bekendt med et notat, der er udarbejdet i Fagligt Center om skoleidræt og svømning fra 21. januar 2020. Her kan man læse, at: 

”Forvaltningen er løbende i dialog med Dansk Skoleidræt, herunder om organisationens usikkerhed omkring den uafklarede situation, og forvaltningen beklager den langstrakte proces”.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.