Frihedsbrev

Foreningens hjemmeside KLFnet.dk beskriver ud fra journalistiske principper og metoder de københavnske skolers og arbejdspladsers problemer og udfordringer. Det sker samtidig med, at der tegnes pædagogiske og fagpolitiske udviklingsmuligheder og tendenser. Dertil kommer dækning af det politiske liv i Borgerrepræsentationen og i Børne- og Ungdomsudvalget med de konsekvenser, deres forslag og beslutninger har for vores område. Hjemmesiden er foreningens uden at være bestyrelsens talerør. Redaktionen skal omtale KLF´s initiativer og holdninger og i artikler og i reportager først og fremmest beskrive og problematisere frem for at agitere.

Hjemmesiden bliver redigeret ud fra journalistiske principper og metoder om relevans, aktualitet, interesse, væsentlighed og alsidighed. Den journalistiske stil skal både være informerende, kritisk og debatskabende med bevarelse af såvel det sobre som det underholdende. Derved kan hjemmesiden leve op til læsernes berettigede krav om troværdig, saglig information og kritisk vinkling, hvilket giver medlemmerne mulighed for at identificere sig med deres fag og fagforening og give de øvrige læsere indsigt i området.

En manglende omtale af kritisable forhold – såvel i foreningen som i bestyrelsen – vil være ødelæggende for sidens fundament: troværdigheden.

Bestyrelsesmedlemmerne giver udtryk for deres fagpolitiske holdninger i klummen ´Synspunkt´, der bringes hver 14. dag på hjemmesiden og på de sociale medier. Redaktøren kan yde journalistisk rådgivning, men ´Synspunkt´ står for det enkelte bestyrelsesmedlems egen regning.

Hvor artikler ikke er udtryk for vedtaget foreningspolitik markeres dette med: ´Denne artikel udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter´. Den digitale redaktør har det fulde redaktionelle ansvar, hvilket også gælder for artikler skrevet af freelancere tilknyttet KLFnet.dk.

Ud over hjemmesiden har redaktøren ansvaret for indholdet af det materiale, der deles på de sociale medier, som foreningen benytter sig af. I de tilfælde, hvor bestyrelsen eller sekretariatet beder redaktøren om at videreformidle informationer eller politiske indlæg, sorterer ansvaret under de pågældende.

Redaktøren deltager løbende i møder med bestyrelsen, i møder med formandskab og sekretariatschef og i formandskoordineringsmøder hvor konsulenterne også deltager. Møderne tjener til gensidig information for at sikre foreningen en samlet god og effektiv kommunikation.

Det forudsættes, at redaktøren deler foreningens grundsyn, idégrundlag og formålsbestemmelser. Inden for denne ramme har redaktøren uafhængig ledelse af redaktionen og frihed til at forme det journalistiske stof.

Det vil være naturligt, at redaktøren i tilfælde af fagpolitiske dilemmaer orienterer foreningens formand. Derved kan der tages eventuelle foreningsmæssige hensyn.

KLFnet.dk skal være tilmeldt Pressenævnet, hvilket indbefatter overholdelse af de presseetiske regler.

Redaktørens ansættelsesvilkår fremgår af ansættelsesbrevet.

Vedtaget på bestyrelsesmødet 27. november 2017