Løn

Her på siden kan du læse om, hvad du skal have i løn.

Din løn afhænger af, hvilken stilling og beskæftigelsesgrad du har. Tabellerne er dannet ud fra fuld tid.

Du kan ved at følge et af nedenstående link se lønsammensætningen og tillæggene, som stammer fra den centrale overenskomst samt Forhåndsaftalen, for de enkelte stillinger. En Forhåndsaftale er en aftale mellem Københavns Lærerforening og Børne- og Ungdomsforvaltningen om hvilke funktioner og kvalifikationer, der giver tillæg i København.

Lønsatsen er pr. 1. oktober 2021.

Lærer eller børnehaveklasseleder i folkeskolen, Forhåndsaftale

Lærer ved Uddannelsescenter UiU, Forhåndsaftale

Lærer ved Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), Forhåndsaftale

Vejledere ved UU København, Forhåndsaftale

Konsulenter,  Forhåndsaftale for konsulenter i Pædagogisk IT, Områdekontor eller et fagkontor i BUF og Forhåndsaftale for tale-/hørekonsulenter

Lærer ved Skoletjenesten, Protokollat 1

 

Sidst redigeret den 25. oktober 2021