Anders Kildahl Juul

Kandidat til bestyrelsen og som kongresdelegeret

Folkeskolen skal være en attraktiv arbejdsplads

Jeg hedder Anders Kildahl Juul, og jeg opstiller som kandidat til Københavns Lærerforening bestyrelse.
Jeg er 38 år og er lærer på specialskolen Skolen i Charlottegården, der ligger i Nordvest, hvor jeg er tillidsrepræsentant på ottende år. Derudover er jeg er område-TR på Nørrebro/Bispebjerg, og jeg har været valgt som kongresdelegeret ved Danmarks Lærerforenings kongres i de seneste to valgperioder.

  • Folkeskolen skal være en attraktiv arbejdsplads
  • Specialskoler - Alle elever har ret til en lærer
  • Tillidsrepræsentanter skal have ordentlige vilkår
  • Flere medlemmer skal involveres i politikudviklingen i KLF

Fastholdelse af lærere i folkeskolen

Med folkeskolereformen i 2013 steg antallet af undervisningslektioner med 29%, samtidig er antallet af lærere fra 2009 til 2020 faldet med 19%. De flere lektioner, som færre lærere skal varetage, gør, at der er mindre tid til at forberede god og varieret undervisning, ligesom der bliver mindre tid til relationen med den enkelte elev.

Jeg tror, at mange lærere kan genkende det billedet, som Ditte Charles, der er folkeskolelærer i Kolding, beskriver i Politiken d. 8. februar:

Se min kandidatvideo

”Ideen med folkeskolen er smuk, men meningen med lærergerningen og stoltheden ved faget forsvinder, når man både skal sørge for trivsel i overfyldte klasser med flere elever med særlige behov, og undervisningen er dikteret af nationale mål og ensrettet tænkning.”

Folkeskolen skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor lærere har lyst til at arbejde, hvor der er tid til forberedelse og hvor arbejdet ikke bliver så slidsomt, at man må stoppe.

Folkeskolen mangler lærere. Det er alfa omega, at de lærere, der er i folkeskolen, bliver. Det gælder den nyuddannede lærer, der skal hjælpes godt i gang med lærerarbejdet, børnefamilien, der har brug for fleksibilitet, og læreren i slutningen af sit arbejdsliv, der har brug for en forberedelsesdag, så ørene og hovedet får et hvil.

Specialundervisning

Specialområdet i København har udviklet sig meget seneste år. Der kommer flere børn til København og dermed også flere, der har brug for et specialiseret folkeskoletilbud. Derfor udvider specialskolerne deres kapacitet, der kommer nye skoler til, der oprettes specialklasserækker og mange lærere på specialskolerne har nok også oplevet, at deres klasser er vokset.

På flere specialskoler bliver lærere erstattet af pædagoger eller ufaglært arbejdskræft. Vi skal holde fast i, at alle elever har ret til at blive undervist af lærere.

Alle disse tilbud skal have en høj kvalitet. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal være så godt, at man som lærer kan holde til et helt arbejdsliv som speciallærer.

Tillidsrepræsentanter skal have ordentlige arbejdsforhold

For at fastholdelsen af lærerne og udviklingen af folkeskolen skal lykkes, skal samarbejdet mellem lærerene og ledelserne løftes til det højst mulige niveau.

Tillidsrepræsentanterne spiller en stadig mere central og afgørende rolle i samarbejdet på skolerne. Deres opgaver bliver flere og mere komplekse. For at tillidsrepræsentanterne, med lærernes mandat, kan deltage i udviklingen af skolerne, er det vigtigt at opgaven prioriteres og sikres de bedst mulige vilkår og den fornødne tid.

Medlemsinvolvering og gennemsigtighed i politikudviklingen i KLF

I 2020 fik lærerne en ny arbejdstidsaftale, A20. Aftalen er ikke perfekt på alle punkter. Men det er den mulighed, vi har, for at skabe forbedringer for lærerne. Aftalen lægger op til, at der i udviklingen af skolerne, skal være en høj involvering af lærerene.

KLF’s bestyrelse skal gå foran i involveringen af lærerene i politikudviklingen.  Det skal være muligt for flere lærere at deltage i politikudviklingen i KLF, også selv man ikke er valgt som tillidsrepræsentant eller AMR.

KLF’s bestyrelse skal udnytte, at der er mange dygtige lærere i København, der er eksperter på fx specialundervisning, læsevejledning, uddannelse og job, UU-vejleding etc. De skal selvfølgelig høres og være med, når der skal udvikles politik på netop deres område. Dette vil sikre en højre grad af gennemsigtighed, når der udvikles politik, og et stærkere mandat til vores forhandlere.

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.