Ceren Senoglu

Kandidat til bestyrelsen og som kongresdelegeret

Mere tid til opgaverne og et ordentligt arbejdsmiljø, tak!

Jeg stiller op til Københavns Lærerforenings bestyrelse, fordi jeg de sidste to år som kongresdelegeret i Danmarks Lærerforening er blevet bidt at det fagpolitiske arbejde. Jeg kan se, at det vi arbejder med politisk, skaber forandringer ude på skolerne. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte med både som kongresdelegeret men også i bestyrelsen.

Den københavnske folkeskole kan blive langt bedre, end den er nu. Med de politiske ambitioner på rådhuset om, at vi skal være danmarksmestre i børneliv, er der faktisk lang vej igen før medaljerne hænger om halsen på alle os, der arbejder i skolen.

De store udfordringer med rekruttering og fastholdelse af uddannede lærere skal løses med store investeringer i arbejdsmiljøet og de øvrige rammer for lærernes arbejde.

Jeg og mine kolleger er ved at kløjes i opgaver i relation til undervisningsopgaven. Vi mangler tid. Tid til forberedelse, tid til administrative opgaver ift. elevsager mv. Tid til netværksmøder og tid til at få teamsamarbejdet til at fungere optimalt. Antallet af undervisningstimer skal sættes ned. Det kan man gøre ved at sætte elevernes timetal ned og samtidigt sikre, at flere lærere ansættes på skolerne. Det ville være godt for elevernes trivsel og den faglige kvalitet og sidegevinsten ville være lærere, der kan holde til at undervise i mange år fremover. Samtidigt vinder man den tid, vi har svært ved at finde til at løse opgaverne uden om undervisningen.

Se min kandidatvideo

På rådhuset taler man også om flere hænder i skolen. Der er flere politiske partier, der lufter tanken om, at der skal være flere lektioner med to voksne i klassen. Når politikerne siger ”to voksne”, så mener de ikke to lærere. Men det mener jeg. Der skal være timer i alle klasser, hvor der er ressourcer til, at der kan være to lærere i klassen til at gennemføre undervisningen. Det giver mere tid til den enkelte elev, skaber bedre muligheder for varieret undervisning, og så ved vi, at man med co-teaching i højere grad lykkes med inklusionsopgaven.

Vi skal fungere som lærere i et langt arbejdsliv. Skolen udvikler sig hele tiden. Fra jeg blev uddannet og startede i mit første lærerjob og til nu, er der allerede sket meget. Der er et massivt behov for, at lærere kan efteruddanne sig og styrke deres faglige kompetencer hele arbejdslivet igennem. Som det er nu, så er der ikke mange tilbud på hylden for dem, der gerne vil blive endnu dygtigere eller bare up-to-date. De fleste efteruddannelsestilbud er knyttet op på specifikke temaer, som andre bestemmer for lærerne. Jeg har kolleger, der fortæller om spændende kursuskataloger med et stort antal kurser, man både fik tid og penge til at deltage i. Det skal vi have tilbage i skolen. Det vil med garanti være med til at fastholde, men også rekruttere nye lærere.

Jeg stiller mig til rådighed og er meget klar til at knokle for mine kolleger i hele den københavnske folkeskole.

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.