Christina Rinaldo

Kandidat som supplerende kongresdelegeret

Fællesskabets stemme

Grunden til at jeg opstiller er, at jeg ikke kan lade være. Jeg kan ikke lade være med at fortælle om folkeskolen; både om det, som kan være svært, men også om det, som er helt fantastisk ved at være at være lærer.

Jeg er en af meningsdannerne for lærerne og var en de første lærere, som talte højt om bagsiden af inklusionen. Det som sker når det går helt galt og et barn kommer i klemme i et system, som ser inklusion som en spareøvelse.

Tilbage i 2017 var det tabu at fortælle om børn, som slår, spytter og kaster med skamler, men jeg fortalte alligevel om det i medierne. Det gjorde jeg fordi virkeligheden i folkeskolen skulle frem og fordi det er vigtigt for mig at fortælle om det svigt vi som lærer føler, når vi ikke kan lykkes med vores undervisning og klasserumsledelse.

Det er vigtigt for mig at tale om det, som gør ondt når børn ikke kan rumme fællesskabet og faktisk burde være et andet sted end i en almindelig klasse. Det er vigtigt, fordi vi skal være børnenes advokater og med det mener jeg alle børn.

Jeg er blevet opfordret til at stille op, fordi jeg tør sige ting højt også de ting som kan svære at tale om. En stemme på mig er en stemme på os alle sammen, for jeg vil tale fællesskabets sag på kongressen og om det, som er vigtigt for lærerne i København.

Se min kandidatvideo

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.