Claus Brandt Jakobsen

Kandidat til bestyrelsen og som kongresdelegeret

Går det virkeligt så godt?

Siden sidste bestyrelsesvalg har vi fået en arbejdstidsaftale, A20, og vi har fundet samarbejdssporet. Er alt så godt?

Desværre må vi sige klart nej.

Selv om vi har fået enkelte positive tiltag med A20 er der langt igen.

Det helt store problem er stadig den underfinansiering af skolen vi har levet med længe, ikke mindst siden 2013, og så længe der ikke tilføres midler kan A20 måske nok give os SYN for sammenhængen mellem tid og opgaver, men ikke SKABE reel sammenhæng mellem tid og opgaver.

I mit valgoplæg for to år siden skrev jeg om den manglende arbejdstidsaftale:

” Endnu har vi til gode at få en aftale, og den første aftale vil ikke bringe os i mål, men i høj grad være afgørende for hvordan vi kommer videre.”

Det må siges at holde stik. Arbejdet må gå videre, mod en bedre arbejdstidsaftale ved næste OK og med en konstant forbedring af vores lokalaftale.

Vi har mistet et stort antal erfarne kollegaer. Problemet bliver ikke løst af at vi har fået fremragende unge kollegaer i stedet. De er udsat for nøjagtigt de samme vilkår, som gør at alt for mange får en tur i manegen, bliver tygget igennem, slidt op og ekspederet ud. Vi mister således også alt for mange af de nye, unge kollegaer, som skal bære skolen i årene fremover.

Mange skoler står nu i en situation, hvor det er svært at finde uddannede kollegaer. Derfor er det bydende nødvendigt at vi får forbedret vilkår for både unge som ældre, og dem derimellem, for alle vores medlemmer. Det er bestyrelsens vigtigste opgave i den kommende periode, stadigt og vedholdende at fastholde arbejdsgivernes ansvar for at det er muligt at rekruttere og fastholde personalet ved at tilbyde forhold som ikke blot er tålelige, men attraktive.

Med fare for at gentage mig selv, var forberedelsesfaktoren for ikke længe siden 1,17, i dag er den 0,5. Det kan et samarbejdsspor ikke rette op på uden økonomi.

Se min kandidatvideo

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.