Cristian Hornbøll Borch

Kandidat som supplerende kongresdelegeret

De mindre medlemsgrupper skal have plads på kongressen

Som KLF-delegeret på DLFs kongres vil jeg gerne være talerør for de mindre medlemsgrupper, der normalt ikke får så meget taletid i den fagpolitiske debat.

Desværre har alle lærere ikke lige gode arbejdsvilkår, løn og pensionsforhold.

Reallønnen for lærere på den statslige overenskomst, på fx Private gymnasiegrundskoler, SOSU-skoler og frie fagskoler er generelt en del lavere end i det kommunale system.

– Derfor vil jeg sætte fokus på den ulighed der er på løn og pension mellem de to overenskomstområder.

Arbejdsforholdene på førnævnte uddannelsessteder er af meget forskellig karakter.

Nogle steder er aftenarbejde en naturlig del af ens arbejde, og for andre grupper er arbejde efter kl 17 hverken acceptabelt eller honoreret.

– Jeg vil sætte fokus på de særegenheder skolerne rummer, og hjælpe med til at kommende overenskomster tager højde for naturlige uligheder.  

Vores kamp for løn og arbejdsforhold er den samme.

Se min kandidatvideo

Om man er lærer i folkeskolen, på en skole underlagt den statslige overenskomst eller arbejder som UU-vejleder, er vores kamp for løn og arbejdsforhold den samme.

– Som delegeret vil jeg arbejde for at sikre lige arbejdsvilkår for alle lærere, på alle skoler, uanset om det er skoler der er underlagt det statslige eller det kommunale område.

Lidt om mig:

Jeg har været lærer i Grundskolen på Det frie Gymnasium på Nørrebro siden 2000 ogTR for Grundskolelærerne side 2013.

I mange år har jeg engageret mig i det fagpolitiske arbejde i gruppen af private gymnasiegrundskoler - en gruppe der udgør ca. 10% af KLFs medlemmer.

Når valget skal træffes og krydset sættes, så sæt det ud for Cristian Hornbøll Borch -det er mig!!

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.