Jessica Uebelin

Kandidat til bestyrelsen og som kongresdelegeret

Vi er nået langt - men stadig langt fra målet

I de 20 år jeg har været lærer i Københavns Kommune, har jeg arbejdet sammen med mange dygtige og engagerede lærere og samlet erfaringer i både special- og almenundervisning.

Som AMR, TR, medlem af udviklings- og handleplansgruppen, skolebestyrelsen, mødeleder og meningsdanner har jeg engageret mig i skoleudvikling og fagpolitiske dagsordener.

De sidste 2 år har jeg haft fornøjelsen at deltage i kongressen og være suppleant til bestyrelsen. Dét vil jeg gerne arbejde videre med og stiller derfor op til bestyrelsen og supplerende kongresdelegeret, for der er meget at kæmpe for.

Inklusion 

På 10 -års-jubilæet for inklusionsloven er det rystende at se, at stadig flere elever bliver undervist udenfor folkeskolen, samtidigt med at hver anden lærer har været udsat for vold og/eller trusler det sidste år. Hvis vi skal lykkes med inklusionen, skal de basale betingelser være på plads:

  • tid til forberedelse og efterfølgende refleksion
  • 2-lærer-timer
  • mindre klassestørrelser
  • kortere skoledage

Se min kandidatvideo

A 20

Den københavnske folkeskole skal udvikles i samarbejde mellem forvaltning, skolelederforening og lærerforening. En god skole ledes i samarbejde mellem ledelse, TR og lærerkollektivet.

Vores faglighed skal kunne ses i de beslutninger og prioriteringer der bliver taget på den enkelte skole, i kommunen og forvaltningen. Det er målet med A20, men ikke en selvfølgelighed på skolerne. Derfor skal bestyrelsen hjælpe TR med den opgave og samtidig holde forvaltningen og skolelederne op på deres løfte.

Frihedsforsøg og finansiering

Vi får også i det næste skoleår lov til at konvertere understøttende undervisning til 2-lærer-timer. Og måske får vi lov til at deltage i udvidede frihedsforsøg og eksperimentere med det vi drømmer om. Det er vigtige skridt mod medbestemmelse og øget arbejdsglæde.

Men hverken frihedsforsøg eller A20 rykker ved vores arbejdsvilkår, hvis vi hvert år skal kæmpe mod og med besparelser på skoleområdet. Finansieringen af folkeskolen skal være på plads, før vi kan drømme om store forandringer. Derfor skal vi sammen med de andre fagforeninger kæmpe for at ændre og skrotte budgetloven.

Jeg har gennem de sidste år blandet mig i debatten og skrevet en række debatindlæg om …

… skolereformen:

Skolelærer: Sophie Hæstorp må starte med at rydde op efter sit eget partis skolereform (Information, 10. november 2021)

Erfaren lærer: Drop myten om, at folkeskolen ikke havde bevægelse før reformen (Politiken, 27. februar 2020)

… inklusion:

Folkeskolereformen og lov 409 har givet inklusionen dødsstødet (Skolemonitor, 3. marts 2022)

Hvad hjælper massage, når man lige har fået en lussing af en elev? (Berlingske, 8. februar 2017)

Skolelærer råber op om vold: Kan ikke holde til en hverdag med bid, slag og kvælertag (avisen.dk, 8. februar 2017)

https://www.folkeskolen.dk/1881712/kongres-laererne-har-faaet-nok--nu-skal-der-goeres-noget-ved-inklusionen 

… digitaliseringen:

Hvornår har jeg sagt ja til, at min datters liv skal overvåges? (Politiken, 4. januar 2017)

Google Oversæt og andre digitale hjælpemidler er et kæmpe benspænd for sprogfagene (Skolemonitor, 9. februar 2022)

Tysklærere ønsker fokus på Google Translate: Det har ødelæggende effekt på tysktimerne (folkeskolen.dk, 22. februar 2022)

… udskolingen:

Brænd hele udskolingen ned og byg den op fra bunden (Skolemonitor, 16. marts 2020)

… arbejdsvilkårs konsekvenser for rekruttering og fastholdelse af lærere:

Når jeg kigger på personalebilledet fra min skole, er der kun en tredjedel af kollegaerne tilbage (Skolemonitor, 4. marts 2020) 

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.