Johan Elkjær

Kandidat som supplerende kongresdelegeret

Man finder ikke altid noget interessant i egen navle

Jeg hedder Johan og er tillidsrepræsentant på Blågård skole. Jeg håber på din stemme i valget af kongresdelegerede.

Dér formes fremtidens Danmarks Lærerforening, både rigtig spændende og rigtig vigtigt, ikke blot for lærere, men for hele fællesskabet.

Kongressen handler om vores organisation, Danmarks Lærerforening.

3 emner fra vores lille verden

  1. Jeg støtter udviklingen af en uddannelsesfond i DLF regi.
  2. Danske fagforeninger slås med faldende medlemstal. Det skal vi undgå. Det kræver ikke blot aktiv rekrutering, det betyder også, at fagforeningens klassiske dyder bør stå helt skarpt ikke mindst når det gælder de yngre medlemmer og fremtiden
  3. Inklusion er en rimelig ide, men med urimelige betingelser. Slet ikke barnets betingelser

Kongresser handler om de store linjer og om hvad Danmarks Lærerforening, vil i - og med fremtiden.

Se min kandidatvideo

3 store forudsigelig ting

  1. Jeg støtter kampen for ligeløn mellem mænd og kvinder, uanset at det ikke betyder mest lige i lærerjobbet, for det betyder alt i ligestillingen og synet på kønnene. Det synes jeg DLF overså, da de vendte ryggen til sygeplejerskernes overenskomstkonflikt.
  2. Jeg støtter de gryende aktiviteter for en generel nedsættelse af arbejdstiden for alle. Bl.a. fordi jeg tror det er den eneste måde vi, lærere i folkeskolen kommer ud af den skruetvinge der hedder 40 timer om ugen – hvilket simpelthen er ude af sync med moderne menneskelige behov, ikke mindst for de yngre og de ældre kolleger.
  3. Hver gang vi får ny overenskomst stiger lønforskellene i Danmark. Det synes akademikere og Djøffer er fint. Men FOA og andre store forbund med lavtlønnede medlemmer gider det ikke mere. Det kommer DLF til at forholde sig til. Selv tror jeg at alle får det bedre hvis lighed fylder mere end de i forvejen priviligeredes interesser.

 

Det sidste punkt i mit lille program er A20, vores arbejdstidsaftale. Den er måske så god som den ku blive nu. Og det var selvfølgelig vigtigt igen at have en aftale. Men vi må aldrig opgive at få en rigtig arbejdstidsaftale igen. En aftale som sikre forberedelse og kvalitet.

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.