Kathrine Hartmann Kristensen

Kandidat som supplerende kongresdelegeret

DLF skal fokusere på kerneopgaven

Jeg stiller op som kongresdelegeret for KLF, da det er vigtigt for mig at hele DLF arbejder for en retning, der er meningsfuld for alle medlemmer og gavner deres arbejdsforhold ude på skolerne. Kongressen er vigtig for DLFs prioriteringer. Det der vedtages på kongressen, bliver forpligtende for alle kredse og for alle medlemmer.

 

DLF skal ikke bruge tid og penge på fx grøn omstilling, som er en generel samfundsudfordring. DLF skal bruge medlemmernes tid og penge på det der konkret gavner vores arbejdsforhold ude på skolerne. Det gøres fx via samarbejdet i “Sammen om skolen”. Folkeskolen skal fortsat være en stærk samfundsinstitution.  

DLF skal også understøtte TR’ernes arbejde ude på skolerne godt. Det er meget vigtigt for at vores medlemsdemokrati fungerer. TR er lærernes førstehåndsmøde med DLF, så det er helt essentielt at tillidsrepræsentanternes rammer er i orden. Det gavner alle medlemmer. 

Jeg har været lærer i København i 7 år, Ballerup 8 år og Albertslund 3 år. Erfaringerne fra de andre kommuner, og fra to andre skoler end Skolen i Sydhavnen, giver mig et godt blik for hvordan fagforeningsarbejdet kan fungere på forskellige arbejdspladser. Det er sundt for Københavns Lærerforening med repræsentanter der ikke kun har arbejdet på Københavns skoler. 

Jeg underviser mest i dansk og fransk og er, udover arbejdet som TR, meget optaget af hvordan sprogundervisningen fungerer, særligt efter tysk/fransk blev obligatorisk fra 5.klasse.  

Jeg var i 2021 med som suppleant på DLF’s kongres og nød drøftelserne med de tillidsvalgte fra nabokredsene samt selve kongressen, hvor man rigtigt får blik for hele vores stærke fagforenings apparat.  
Det ville være mig en ære at blive valgt som kongresdelegeret, så jeg de kommende to år kan deltage på kongressen og tage medansvar for kongressens beslutninger. 

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.