Mads Peder Søe

Kandidat som supplerende kongresdelegeret

Medlemmerne i centrum

Inklusion på barnets vilkår, et specialundervisningstilbud til dem der har brug for det og et ordentligt arbejdsmiljø for alle lærere.

Jeg  tror på, at Danmarks Lærerforening er tvunget til at kigge indad. Som fagforeningen står vi meget stærkere, hvis vi formår at gøre vores arbejde vedkommende for alle medlemmer og højne medlemsinddragelsen. Vi skal fortsat have fokus på at kongressen, i højere grad, formår at inddrage medlemmerne.

Uden aktive medlemmer som finder deres fagforening vigtig mister fagforeningen kraft. Vi skal diskutere nye veje at aktionere, skabe inddragelse og gøre foreningens arbejde vedkommende for det enkelte medlem.  Kongressen skal sætte fokus på at skabe en fagforening til en ny virkelighed. Det gør vi ikke uden også at tilpasse vores kongres til en ny virkelighed. Vi skal blive bedre til at inddrage medlemmerne i kongressens arbejde. Vi skal i højere grad tænke nede fra og op.

Inklusion er, som ministeren siger, en af tre sten der skal ryddes af vejen for at skolen vedbliver med at være verdens bedste folkeskole. På en tidligere kongres sagde Pernille Rosenkrantz Theil "Vi har både børn, der ikke får den hjælp, de har behov for, og klassen kan være så forstyrret af det, at det kan være kropumuligt at gennemføre almindelig undervisning". Problemet er ikke blevet mindre de sidste par år. Inklusionen skal i endnu højere grad på dagsordenen, og kongressen skal udforme forslag til hvordan foreningen i højere grad kan påvirke, at inklusion bliver for børnenes skyld fremfor et økonomisk spørgsmål.

Se min kandidatvideo

Når alle børn skal have et skoletilbud, der lever op til vores idealer om folkeskolen og folkeskolelovgivningen, er det afgørende at man tør satse på at skabe ordentlige økonomiske rammer for specialundervisningen. Det kræver at der er råd til faguddannet personale. Vi har ikke råd til at specialundervisningen langsomt udvikler sig til et pasningstilbud. Kongressen skal sikre at Danmarks Lærerforening i de kommende år arbejder for at alle børn kan deltage i et passende fælleskab og lære i trygge omgivelser.

Arbejdsmiljøet i den danske folkeskole skal have et meget stærkere fokus. Vi oplever i stigende grad kollegaer der er udsat for vold og trusler, kollegaer der bliver stress sygemeldt og alt for mange der føler at deres arbejdsliv er præget af mistillid. Vi skal fortsat arbejde for at læreren er i centrum for en god skole og at det er den enkelte, lærer der skaber den gode undervisning. Ikke kontrol, målstyring og skal opgaver fra kommunen.

Det vil være en ære igen at kunne repræsentere dig på Danmarks Lærerforenings kongres.

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.