Oliver Wibroe

Kandidat som supplerende kongresdelegeret

Bedre vilkår for nyuddannede og øget fokus på kerneopgaven

Jeg har valgt at stille op som kongresdelegeret for KLF, da jeg har noget på hjerte og gerne vil være med til at præge kongressen på flere områder.

For det første vil jeg arbejde for at vi kommer tættere på at sikre egentlige og konkrete rettigheder for nyuddannede lærere. Alt alt for mange nyuddannede lærere når at knække nakken på lærerlivet, allerede før det er begyndt. Det er et problem og en udfordring vi bliver nødt til at se i øjnene og få gjort noget ved.

For det andet vil jeg arbejde for at vi som lærere i almenskolen ikke også skal være ansat som sagsbehandlere og familieterapeuter. Det er der andre der er langt bedre til. Til gengæld bør vi have bedre tid til at udføre det vi egentlig er ansat og uddannet til: nemlig at undervise og at skabe gode rammer for læring, dannelse og trivsel.

For det tredje vil jeg arbejde på at få fagforeningen mere i øjenhøjde med alle vores kollegaer. Vi har som forening en konstant og vedvarende forpligtelse til at demonstrere over for vores medlemmer at vi faktisk er i stand til at rykke noget og ændre på nogle dagsordner. Vi skal også blive bedre til at række ud og være synlige, ikke kun for de fagpolitisk engagerede, men til alle vores kollegaer der hver dag kæmper for at få enderne til at mødes.

Derfor af mange andre årsager håber jeg i vil stemme på mig som kongresdelegeret for KLF ;)

Se min kandidatvideo

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.