Per Gottfredsen Grammagnat

Kandidat som supplerende kongresdelegeret

Demokratiske og faglige principper

Med jævne mellemrum er der en samfundsdebat om ytringsfrihed og i den forbindelse bliver Muhammedtegningerne nævnt. Det får diverse politikere frem fra gemmerne med alle mulige idéer om hvordan vi skal forholde os til dem i undervisningen.
At undervise i Muhammedtegningerne, er ikke noget man ”bare lige” gør. Stemningen i samfundet gør, at vi ikke ”bare” kan lave den undervisning uden at tage ekstra mange forbehold.

Jeg vil, i kongressen, arbejde for at vi kan få løftet denne problemstilling for politikerne og arbejde for, hvordan vi som faggruppe kan være med til at løse problemet.
Hvis vi som dannelses- og integrationsinstitution skal være med til, at føre traditionen med demokratiske principper videre, skal vi også have en reel mulighed for at gøre det. Vi er nødt til at have et samfund hvor vi ikke er nødsaget til at tænke i selvcensurens baner, fordi der er en risiko for repressalier af den ene eller anden art.

Ifølge vores eget folkeskoleideal, er folkeskolen ”en afgørende del af samfundets demokratiske udvikling” og skal forberede eleverne til at kunne deltage i et samfund med demokratiske fællesskaber.  
Det gør vi bl.a. ved at tage fat i de emner der er svære at tale om.

Se min kandidatvideo

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.