Pernille Bendix

Kandidat til bestyrelsen og som kongresdelegeret

Brug din stemme

Jeg er lærer på 19. år i København. Jeg har siddet i KLFs bestyrelse de sidste to coronaramte år, og jeg har 4 års politisk erfaring, fra ”den anden side af bordet” som kommunalpolitiker i Børne- og Ungdomsudvalget.

Arbejdsvilkår og Fællesskab

Det er fedt at være lærer og børnehaveklasseleder.

Men vi er lærere på den måde, som der er ressourcer til. (Lærerens dårlige samvittighed)

Lærere er i for stor grad forvandlet til administrativt personale, på bekostning af vores professionelle håndværk.
Hvem er det, vi taster for? Det er ikke børnene!

Det er svært at inkludere de børn, der skal inkluderes. Det er svært på almenskolerne, på specialklasserækkerne og specialskolerne. Det kan være fortvivlende, når man som lærer eller børnehaveklasseleder står tilbage magtesløs.

Jeg har sagt det før:

Det skal IKKE være den enkeltes opgave at løse. Vi skal være et stærkt fællesskab med åbenhed og opbakning. Se fællesskab

Se min kandidatvideo

Vi skal bakkes op af vores ledelser, hvis forældre kommenterer og kritiserer undervisning, lærerpersonlighed og metoder, og vi skal inddrage forvaltning og ledelser i de bekymringer.

Det er en del af lærernes arbejdsmiljø.

Der er brug for flere uddannede lærere, så hver elev får den tid, uddannelse og opmærksomhed, de fortjener.

Nyuddannede skal have en finansieret mentorordning og et maksimum lektionstal på 22 lektioner.

Medindflydelse

Ansattes oplevelse af medindflydelse på deres arbejdssituation skal øges. Alternativet er apati.

Arbejdet med A20 og skoleplanen skal ikke bare være orienterende. Reel inddragelse og tid til det, giver større engagement, dermed ejerskab og dermed større arbejdsglæde.

Der er ofte ubalance mellem tid og opgaver, derfor skal vi have tid på opgaver. Så vi skal have en stærk fagforening og veluddannede tillidsrepræsentanter med ordentlige rammer, der kan tydeliggøre de behov for ledelserne.

Vores fagforening er os alle. Vi er som fagforening stærkest, når vi står sammen som kollektiv.

Jeg ønsker mig tydeligere politiske udmeldinger, større engagement i de faglige klubber og bedre netværk mellem ansatte, Tr, Trsupp og bestyrelsemedlemmer.

Vi skal som fagforening igen og igen tale medlemmernes sag

Brug din stemme.

Læs også:

Hvad kommer sygeplejerskernes faglig kamp mig ved?

Kan vi mærke lærermillarden?

Lærerens dårlige samvittighed.

Er du omstillingsparat eller metaltræt?

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.