Peter Jensen

Kandidat til bestyrelsen og som kongresdelegeret

Ny skole -politik – Demokrati på arbejdspladsen

Jeg genopstiller til bestyrelsen og som kongresdelegeret for den kommende periode.

Vi har behov for en ny og alternativ skole-politik både centralt og kommunalt. Demokratiet på arbejdspladsen skal styrkes, og arbejdet tilrettelægges under hensyntagen til et godt og sundt arbejdsliv. Lærernes professionelle råderum skal genetableres. Den lange skoledag skal droppes af hensyn til elevernes trivsel og udbytte af undervisningen.

  • Arbejdstidsaftalen.

Jeg vil bruge mit kandidatur til at arbejde for et maximalt udbytte af arbejdstidsaftalen A 20.

Jeg havde gerne set, at vi havde opnået en central aftale i 2020, som sikrede tidsnormer med konkrete tal og kollektive rettigheder. 

Den arbejdstidsaftale vi fik indeholdt en ramme, hvor man fra kommune til kommune og fra skole til skole fik en stor og tidskrævende opgave med at tilrettelægge den konkrete tidsfordeling internt på skolerne. Den havde store mangler.

På trods af aftalens mangler, skal vi holde fast i hovedintensionen - at skabe balance mellem tid og opgaver. Det skal vi arbejde for at realisere nu! Samtidig skal vi -allerede nu- diskutere krav til en ny og bedre aftale ved næste OK. A20 er ikke, den aftale vi har brug for.

Se min kandidatvideo

  • Arbejdsmiljø

Jeg vil desuden bruge mit kandidatur til at understøtte det sunde og gode arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøet er, som det er nu, urimeligt og usundt på alt for mange områder.

Vi mødes af overstyring, bureaukratisering og manglende indflydelse på vores arbejdsliv, det betyder, at mange lærere bliver syge af stress og udbrændthed og en del søger andre arbejdspladser.

I Dagligdagen udsættes lærerne for af vold og trusler. Det giver alvorlige problemer. Det kræver langsigtede løsninger, der igen kræver ressourcer – både økonomisk og pædagogisk. Det må ikke blive den enkelte lærers problem, det er et strukturelt problem som skal løses lokalt, men også centralt.

Vi skal væk fra test og kontrol. Vi skal modarbejde præstationskulturen.  Vi skal gøre op med den centrale målstyring og den databaserede ledelse. Den står i vejen for lærerens professionelle dømmekraft og kreativitet i hverdagen. Lærernes professionelle råderum skal genetableres.

  • Fagligt samarbejde

Jeg vil arbejde for, at vi fortsætter det tætte samarbejde på tværs af faggrupper og fagforeninger.

Dårligt arbejdsmiljø og dårlige arbejdsforhold rammer os alle (Lønmodtagere) på tværs af faggrænser. De store dagsordner forandrer vi ikke alene - f.eks. ligeløn og nedsat pensionsalder - Og ikke mindst budgetloven som skal skrottes.

Vi skal ikke putte os om os selv - Vi skal have udsyn. Vi skal styrke solidariteten og samarbejdet med de øvrige fagforeninger.

Jeg hedder Peter S.  Jensen. Jeg er ansat som lærer ved Christianshavns Skole, hvor jeg har været i ca. 25 år. Jeg har været fagligt engageret både som lærer og TR- suppleant og siden som tillidsperson. Jeg har været valgt ind som bestyrelsesmedlem i KLF i 4 år.

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.