Rikke Johansen

Kandidat til bestyrelsen og som kongresdelegeret

Styrkelse af vores faglige fællesskaber

”Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele.”

Jeg tror på fællesskaber og jeg tror på den kraft fællesskaber – ikke mindst faglige fællesskaber – har til at forandre og forbedre tingenes tilstand. Og jeg mener, at der er noget at forbedre i den københavnske folkeskole. Derfor stiller jeg op til bestyrelsen i Københavns Lærerforening.

Mine mærkesager er:

  1. Sammen om inklusions-opgaven. Ingen må føle sig alene.
  2. Stærkere fællesskab gennem styrket medlemsinvolvering og debatkultur på skolerne


Sammen om inklusion: Jeg står hver dag som indskolingslærer og jeg ved, hvor dårligt inklusion, manglen på forberedelsestid og alt for få ressourcer spiller sammen. Jeg oplever mig tit alene, når skamler bliver kastet, skældsord bliver råbt, når der bides og sparkes. Den kommunal strategi, der hedder ” Vores børn - fælles ansvar” signalerer at vi er sammen om opgaven, men i en stresset og presset hverdag, føles det ikke sådan.

Se min kandidatvideo

Den følelse står jeg ikke alene med. Inklusionsopgaven skal løftes i fællesskab, men bliver det ikke. Hjælp og udredning er for lang tid undervejs. Ansvaret og en vedvarende pressen på, igen og igen, for at ledelsen kommer på banen, påhviler i alt for høj grad den enkelte lærer. Hjælpen er alt for akut og kortsigtet Der findes lappeløsninger frem for langsigtede og holdbare løsninger. Det mener jeg ikke er godt nok og det vil jeg kæmpe for bliver anderledes.

Et stærkere fagligt fællesskab. En vej til at føle sig mindre alene er stærke fællesskaber. Vejen til forandring; til ledelser, der tager ansvar og politikker, der virker i praksis – ja, den går også gennem fællesskaber og faglig organisering. Vi skal forfølge det samarbejdsspor, som A20 ligger op til, og det skal vi gøre i langt højere grad, end det er tilfældet nu. Kernen i aftalen er et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes muligheder for at kunne udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven. I det arbejde, er der brug for en tydeligere Københavns Lærerforening på skolerne. Jeg mener, vi skal mødes mere i vores faglige klubber, vi skal turde debattere og vi skal lave aktiviteter, der involverer og engagerer. Med fælles stemme skal vi give vores ledelse og politikere med- og modspil. Og vi skal – sammen – finde veje og pege på løsninger, der er holdbare og tager udgangspunkt i vores hverdag, som den rent faktisk ser ud.  

Mit navn er Rikke Johansen. Jeg er ansat i indskolingen på Grøndalsvængets Skole. Jeg er tidligere kredsstyrelsesmedlem fra Odense Lærerforening. Har været TR, AMR og fælles tillidsrepræsentant i Odense kommune.

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.