Simon Rehfeld

Kandidat som supplerende kongresdelegeret

Alle har ret til et godt og langt arbejdsliv - ingen skal opleve at gå grædende hjem!

Efter 12 år som lærer i folkeskolen har jeg set, hvordan flere og flere gode og erfarne kollegaer, har sagt farvel til arbejdet som folkeskolelærer. Ikke fordi de ikke fortsat har haft lyst til at undervise børn, men fordi de pressede vilkår for lærergerningen, ikke har gjort det muligt.

På det seneste har jeg desværre oplevet kollegaer der er er brudt grædende sammen, fordi de har haft oplevelen af, ikke at kunne løfte den arbejdsopgave som forventes af dem.

Især er inklusionsopgaven med til at spænder ben for at det lykkes. Men også den pressede forberedelsestid, de mange udefrakommende pludselig opståede opgaver samt et øget forventningspres fra forældre og samfund til, hvilke opgaver folkeskolen skal kunne løse. Alt sammen noget, som med sikkerhed er med til at gøre det svært at fastholde gode kolleger.

Så mit fokus som kongresdelegeret vil i høj grad være, at arbejde for at folkeskolen bliver en attraktiv arbejdsplads, hvor man har lyst til at møde ind hver dag - hele vejen til pensionsalderen.

Se min kandidatvideo

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.