Sussie Johansen

Kandidat til bestyrelsen og som kongresdelegeret

Jeg har 14 års erfaring som uddannelsesvejleder, heraf mere end 6 år som tillidsrepræsentant i UU København. Jeg er i stigende grad blevet mere fagpolitisk aktiv både på skrift og i interviews med journalister, der stiller spørgsmål, der kræver faglige svar.

Et af målene for mig, som TR, har været at få sat mere fokus på samarbejdet lærere og uddannelsesvejledere imellem og samtidig at få uddannelsesvejledningen sat på dagsordenen i KLF og det er lykkes. Jeg er aktiv i UU-forum, et TR vejleder netværk i DLF, der præsenterer alle regioner i DK, som giver indspark til DLFs faglige konsulenter. Jeg er også aktiv, som tovholder, for et bredt netværk af tillidsrepræsentanter i hele region Sjælland og Øerne, der løbende mødes på tværs af kommunale vejledningscentre, som har til formål at styrke fællesfaglig viden og diskutere løn- og arbejdsforhold. Disse samarbejdsflader har givet mig et bredere vidensgrundlag samt styrket mine fagpolitiske evner.

Over tre valgperioder, har jeg været kongresdelegeret og oplevet hvordan der tages beslutninger i det øverste bestemmende organ i DLF. Jeg har brugt mit mandat til at tale de mindre medlemsgrupper længere ind i DLF, og det giver en enorm tilfredsstillelse at være med til at sætte emner på dagsordenen samt at give opmærksomhed til mindre medlemsgrupper i foreningen.

Se min kandidatvideo

Der er valg i KLF og det er tid til forandringer, med mulighed for at ændre bestyrelsens måde at arbejde på og jeg foreslår følgende;

  • Mere uddelegering af opgaver til alle bestyrelsesmedlemmer
  • En endnu mere samlet bestyrelse, der arbejder målrettet, fokuseret og veldokumenteret  
  • Mere medlemsinddragelse, med fokus på alle grupper, også når der forhandles og opnås resultater
  • Et stærkere fokus på TRs viden, opgradering og videreudvikling af A20
  • Et stærkere fokus på inklusion med fokus på muligheder og organisering af hele området
  • Et stærkere og velorganiseret PPR, med øget mulighed for at understøtte og hjælpe elever og lærere til en bedre og mere velfungerende skoledag
  • En styrkelse af de timeløse fag, særligt med fokus på Uddannelse & Job

Jeg vil gerne være med til at øge KLFs profil, som en involverende og kommunikerende fagforening for alle!

Jeg stiller mit kandidatur til rådighed både som bestyrelsesmedlem og som kongresdelegeret!

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.