Thomas Poulsen

Kandidat til bestyrelsen og som kongresdelegeret

Københavns Lærerforening står i disse år overfor flere større forandringer

Vi har, efter 8 år uden, fået en central arbejdstidsaftale. Der har været kommunalvalg, og i Københavns Borgerrepræsentation er magtbalancen flyttet. Skoleområdet har fået ny borgmester, og ikke mindst har Københavns Lærerforening fået ny formand.

Disse forandringer skal styrke fællesskabet, professionen og de skal betyde forbedrede arbejdsvilkår for medlemmerne. Det kræver stærkt lederskab, handlekraft og tydelig retning, hvilket jeg kan bidrage med.
Med stor fagpolitisk erfaring og viden vil jeg fortsætte med at arbejde for, at Københavns Lærerforening har de rigtige strategier, målsætninger og handlinger, der giver medlemmerne indflydelse lokalt på arbejdspladsen, på rådhuset og i Danmarks Lærerforening.

Vi ser i de næste mange år ind i en truende mangel på læreruddannede kolleger. Det er ikke godt for lærerprofessionen og skolen. Vi skal derfor arbejde for at øge andelen af uddannede lærere i skolerne i København. Der skal være attraktive ordninger for de nyuddannede og nye i job. Der skal være bedre forhold og aftaler for de ældste, så flere får mulighed og lyst til at blive i lærerjobbet, når de er fyldt 60 år.

 

Se min kandidatvideo

Frihed til kommunerne er blevet en reel mulighed. Midlertidigt på grund af Covid 19 og senest i statsministerens nytårstale. Under pandemien har mange lærere haft positive erfaringer med få lærere omkring klassen, mindre hold og to lærere i undervisningen. Det giver trygge rammer for undervisningen, skaber trivsel for eleverne og giver glade og motiverede lærere.
Vi skal væk fra det målstyrede, som i København har fyldt alt for meget, og erstatte det med det formålstyrede.
Jeg drømmer om en skole, hvor det praktisk/musiske har stor plads, og hvor kreativiteten og virkelysten er drivkraften.

Inklusionen er slået fejl. Når der tales om inklusion taler vi snarere om økonomiske incitamenter. Det medfører, at alt for mange børn ikke trives, de står udenfor fællesskabet og får ikke den nødvendige hjælp og støtte. Lærere efterlades alene med en opgave, de ikke kan løse, fordi de umuligt kan balancere mellem den enkeltes og fællesskabets behov. Det kan vi som kommune ikke være bekendt.
Jeg vil fortsat arbejde for, at der afsættes flere ressourcer til inklusion og specialskolepladser, så kommunens strategi om ”Vores børn fælles ansvar” kan blive virkelighed.

Den nye arbejdstidsaftale er i sit første år. Vi har indgået en lokalaftale med forbedringer, der blandt andet sikrer lærerne forberedelsestid på alle folkeskoler i København. Arbejdstidsaftalens kerne er et forpligtende samarbejde på alle niveauer, der understøtter lærernes professionelle dømmekraft og mulighed for at kunne lykkedes med opgaven. Foreningens dygtige tillidsrepræsentanter spiller en kæmpe rolle i realiseringen af aftalen og er allerede godt i gang. De skal derfor sikres de bedste vilkår. Her er samarbejdet mellem kreds og kommune centralt. Der skal sendes de rigtige signaler, og vi skal på alle niveauer være helt skarpe på rammerne og være enige om, hvad et forpligtende samarbejde indebærer.
Jeg vil derfor arbejde for at styrke samarbejdet mellem kommune, skoleledere og lærere, så lærerne kan udøve deres professionelle dømmekraft og får de bedste muligheder for at lykkes med opgaven.

At have plads i bestyrelsen i Københavns Lærerforening og dermed være repræsentant for dedikerede og dygtige lærere, der sætter en ære i at udøve deres profession med at skabe menneskelig udvikling og vækst, er for mig en stor ære. Arbejdet med at sikre lærerne bedre vilkår vil jeg meget gerne fortsætte og håber derfor på din stemme.

Læs her mere om mine synspunkter om skolen og fagpolitik:

https://klfnet.dk/synspunkt-detail/har-inkluderende-faellesskaber-en-chance

https://klfnet.dk/nyhed/debat-styrk-tillidsrepraesentanten-og-styrk-samarbejdet

https://klfnet.dk/synspunkt-detail/de-nye-laerere-fortjener-da-ogsaa-raadhuspandekager

https://klfnet.dk/synspunkt-detail/samarbejde-og-forpligtelse-er-altafgoerende

https://www.folkeskolen.dk/1615948/national-test--et-aeg-lagt-af-en-syg-hoene

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/vi-anfaegter-ikke-ledelsesretten-vi-oensker-blot-gennemsigtighed/

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/laererne-skal-ikke-udsaettes-for-victim-blaming-naar-de-oplever-vold-og-trusler-paa-jobbet/

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/lad-os-faa-nye-fokuspunkter-for-skolen-tak/

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/afskaf-de-nationale-test/

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/der-er-fortsat-haab-forude/

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/giv-os-frihed-til-at-lykkes/

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.