Thomas Roy Larsen

Kandidat til bestyrelsen

Vi skal sætte dagsordenen – ikke rende efter andres!

Mit navn er Thomas Roy Larsen, og jeg genopstiller til bestyrelsen i Københavns Lærerforening, hvor jeg har været med siden juni måned 2012.

Til dagligt er jeg også lærer og klasselærer i en 5. klasse på Langelinieskolen på Østerbro.

Jeg genopstiller, da vi fortsat har meget arbejde foran os. Københavns Lærerforening har i den grad behov for, at vi genopfinder vores fagforening og bliver tydeligere omkring, hvad vi vil opnå, hvad vores politiske mål er samt hvilke løsninger og veje vi ser for en bedre københavnsk folkeskole.

Den ”nye” vej skal vi lægge sammen i den nye bestyrelse og den nye politiske ledelse. Den ”nye” vej skal være tydelig og formidles til alle medlemmer. Vi skal have en åben kommunikation og fortælle, hvad vi vil, hvorfor vi vil det, og hvordan vi vil komme derhen. Københavns Lærerforening skal have en klar og tydelig fagpolitisk profil. Vi skal sætte dagsordener – ikke rende efter andres!

Vores medlemmers arbejdsvilkår er pressede. Hverdagen derude er udfordrende, givende, men desværre også utrolig hård. Der er ikke balance imellem mængden af opgaver og tiden til at løse dem. Vejen til bedre forhold er samarbejde, dialog og vores arbejdstidsaftale. Hele ånden i A20 er, at personalet igen skal have indflydelse på eget arbejde. At personalet i dialog med ledelsen skal finde gode og fælles løsninger.

Se min kandidatvideo

Her er udgangspunktet skoleplanen og ledelsens prioriteringer. Det er derfor hamrende nødvendigt, at vi som personale involverer og engagerer os i den årlige planlægning af kommende skoleår. I indeværende skoleår har der ikke været styr på tingene! Opgaveoversigter har været forsinkede og mangelfulde. Mange skoleplaner forholder sig ikke til lærernes arbejdstid, men er i stedet en lang beskrivelse af alle indsatser på skolen – uden en egentlig prioritering.

Vejene til forbedringer er mange. Vores fokus skal være på løn og arbejdsvilkår, så må andre områder komme i anden række. Vi skal have fokus på, hvordan vores medlemmer kan holde til ”et helt arbejdsliv”.

Vi skal have fokus på nyansattes vilkår, og hvordan nye lærere får en god start, samt hvordan sørger vi for, at de bliver i jobbet meget længere end tilfældet er for øjeblikket. Vi skal sikre, at medlemmerne af Københavns Lærerforening bliver og vokser i jobbet, samt at man kan arbejde som lærer og børnehaveklasseleder helt frem til pensionen.

For at opnå noget skal man både kunne samarbejde og kunne sige fra. Som udgangspunkt skal man selvfølgelig gå positivt til alle udfordringer og forhandlinger. Forsøge at opnå de bedste resultater muligt for alle medlemmer. Men omvendt skal vi også sige klart fra, når vi ikke er enige i beslutninger omkring det københavnske skolevæsen! Vi skal ikke indgå aftaler for aftalernes skyld! Vi skal kun indgå aftaler og i samarbejder, som vi oprigtigt mener vil forbedre arbejdsvilkårene i Københavns Kommune.

Jeg håber, at I vil give mig en stemme til det kommende bestyrelsesvalg. Så skal jeg nok gøre alt i min magt for, at vi medlemmer i København bliver endnu gladere for vores job! Det fortjener vi, vores elever og alle andre omkring skolen.

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.