TinaElse Aabo

Kandidat som supplerende kongresdelegeret

Mere tid til arbejdsopgaverne er en nødvendighed for et godt, langt arbejdsliv

Jeg kan nok ”Holde til et helt arbejdsliv”. Jeg kan gå på pension, når jeg bliver 67 år.

Kan mine yngre kolleger holde til det? Så mange flere år, end jeg skal? Kan de holde til stigende arbejdspres, mindre tid til forberedelsen, flere og flere opgaver der ikke knytter sig til selve undervisningen og usikker støtte og hjælp til inklusionsopgaven?

Er ”Plads til forskellighed”; en vision om fællesskab? Og, kan mine kolleger holde til at stå alene med en eller flere elever med særlige behov? Har de mon de faglige forudsætninger, og den fornødne tid til så stor en opgave? Kan min kolleger holde til alt det, de skal dokumentere og holde møder om, mens de venter på den rette hjælp og støtte?

Det er spørgsmålene, jeg stiller mig selv, og som jeg vil stille videre, hvis jeg bliver valgt som kongresdelegeret.

Se min kandidatvideo

Fakta om valget i KLF

Ifølge KLF's vedtægter skal der til bestyrelsesvalget vælges 4 mænd og 2 mandlige suppleanter samt 3 kvinder og 2 kvindelige suppleanter. Det mindre antal kvinder skyldes, at næstformanden er en kvinde.

Ved valget af bestyrelse kan du sætte kryds ved flere bestyrelseskandidater, dog højst 11 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Der er 22 kandidater, der opstiller som supplerende kongresdelegerede til 8 pladser. Ved denne del af afstemningen kan du som stemmeberettiget sætte kryds ved flere kandidater, dog højst 8 krydser og kun ét kryds ved hver kandidat.

Du kan som stemmeberettiget afgive dine stemmer i begge kategorier. Du er muligt at omgøre din stemmer (sidst angivne stemmer tæller).

Klik her for at stemme. Valget afsluttes onsdag 6. april kl. 16.00. 

Følg stemmeprocenten her.