Barselsregler

En kort introduktion til regler for barselsorlov, som gælder for forældre til børn født eller modtaget d. 2. august 2022 og fremover. 

En barselsorlov består af lønnede uger, uger med barselsdagpenge og kan også indeholde uger, der ikke dækkes af hverken løn eller dagpenge.

Klik herunder hvis du vil vide mere om: 

Barselsmøder

Vi gennemgår de nye barselsregler, der trådte i kraft den 2. august 2022. Kom og hør hvad reglerne betyder for dig og din barsel, orlov med løn og og barselsdagpenge.

Mødet er for KLFmedlemmer, der skal på barsel, hvad enten man er kommende mor, far eller med-mor.

• 16. januar

• 14. marts

• 8. maj

• 20. juni

• 24. august

Fordeling af barselsdagpenge

Barselsregler gældende fra 2. august 2022 introducerer begrebet øremærket barsel. Øremærket barsel er den barselsperiode, der ikke kan overdrages til den anden forælder.
For forældre som begge er lønmodtagere, vil fordelingen af barselsdagpenge efter fødsel se således ud:

Forældrene har hver 11 uger (2+9) som er øremærket den enkelte og som derfor ikke kan overdrages. De 2 uger skal afholdes efter fødsel/modtagelse og de 9 uger skal afvikles inden for det første år.

Forældrene har herudover hver 13 ugers orlov, som i udgangspunktet kan overdrages til den anden forælder. Ugerne kan udskydes og afvikles frem til barnet bliver ni år.

 

Barselsreglerne - kort fortalt;

 • For mødre: Din overenskomst sikrer dig løn i 8 uger før fødslen (6 uger for statsansatte), 20 uger efter fødslen (+6 der evt. kan deles med far/medmor, afhængigt af deres overenskomst).
  For fædre/medmor: Din overenskomst sikrer dig løn i 2 uger direkte efter fødslen, og yderligere 7 uger (+6 der evt. kan deles med mor, afhængigt af jeres overenskomst)
   
 • Forældre har individuel ret til 24 ugers orlov på dagpenge efter fødsel/modtagelse af barnet,hvoraf op til 13 kan overføres til den anden forælder.
 • Særligt for mødre der er lærere: Da du ifølge din overenskomst har mulighed for op til 26 ugers barsel med løn, vil det kræve at den anden forælder overdrager 2 ugers orlov til dig.
 • Begge forældre har efter fødsel 2 ugers øremærket orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder og for lønmodtagere gælder derudover, at ekstra 9 ugers orlov er øremærket. 
 • Du kan forlænge din barselsorlov med 8 eller 14 uger. Du har også mulighed for at udskyde dele af din barsel, som dog skal afholdes inden barnet bliver 9 år. Du kan ikke både udskyde og forlænge barsel.

 

 

Særligt for regnbuefamilier og soloforældre

 

Gælder først for børn født eller modtaget d. 1. januar 2024 eller senere.
Regnbuefamilier og soloforældre får i fremtiden mulighed for at tage del i orloven med barnet og de nye regler bliver dermed mere tidssvarende ift. flere familieformer og -konstellationer.

Udgangspunkt i de kommende regler er, at barnets retlige forældre kan overdrage orlov, der ikke er øremærket, til henholdsvis en social forælder (for regnbuefamilier) og til et nærtstående familiemedlem (for soloforældre).

En soloforælder er en forælder, hvor der fra begyndelsen af barnets liv ikke er en anden forælder - eksempelvis hvis barnet er blevet til med ukendt sæddonor, eller hvor den anden forælder er gået bort.

 

 

Overgangsordning - hvis dit barn er født inden 2. august 2022

Overgangsordningen betyder, at der kan være situationer, hvor du kan have ret til yderligere op til 9 ugers dagpenge under orlov, udover det du allerede har afholdt efter de nugældende regler.

Overgangsordningen gælder for dig;

 • hvis barn er født eller modtaget i perioden fra 2. august 2021 til 1. august 2022
 • og du selv skifter status til lønmodtager inden barnet fylder 1 år.
 • og du ikke tidligere har udnyttet din ret til forældreorlov som lønmodtager efter gældende regler.
 • Og hvis du kan nå at afvikle de op til 9 uger inden barnet fylder 1 år.

 

Kan du svare ja til ovenstående så kontakt Udbetaling Danmark for høre om du kan være omfattet af overgangsordningen.

Varsling af barsel til leder

Varsling af barsel til leder

Som kommende mor skal du varsle din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder senest 3 måneder før forventet fødsel. Lederen skal have besked om hvordan I holder den samlede orlov senest 6 uger efter fødslen. Far eller medmor skal blot give besked senest 4 uger før.

Få hjælp til at planlægge din barsel

Barselsreglernes muligheder for fleksibilitet kan være vanskelige at håndtere, og særligt fordi orlovsmodellerne har begrænsninger i kombinationsmulighederne, er det en god ide at hente hjælp til planlægning af din orlov hos KLF. 
Kontakt KLF 

Orienter dig endvidere på borger.dk.