Barselsregler

En barselsorlov består af lønnede uger, uger med barselsdagpenge og kan også indeholde uger, der ikke dækkes af hverken løn eller dagpenge.

Barselsmøder

Vi gennemgår de nye barselsregler, der trådte i kraft den 2. august 2022 herunder planlægning af forløbet, og hvor mange uger du kan have med løn eller dagpenge.

Møderne er for medlemmer af KLF, der skal på barsel, hvad enten man er kommende mor, far eller med-mor, og finder sted på Frydendalsvej 24, 2. sal, 1809 Frederiksberg C.

Du kan se, hvornår næste barselsmøde afholdes på forsiden af KLFnet under begivenheder. Her kan du også tilmelde dig til næste møde.