Kurser

Københavns Lærerforening inviterer til

Weekendkursus for medlemmer 17. – 18. november 2023

på Sinatur Hotel Frederiksdal i Kgs. Lyngby

 

Temaet til denne medlemsweekend er:

”Skolens demokratiske tilstand”

Landets lærere har en vigtig opgave med at omsætte samfundets grundlæggende demokratiske værdier og menneskesyn til eleverne, som beskrevet i folkeskolens formålsparagraf. Denne demokratiske dannelsesopgave har afgørende betydning for bevarelsen og udviklingen af et samfund med frihed og folkestyre. Men hvordan skaber vi bedst en demokratisk skoleform?

Med hjælp fra gode oplægsholdere skal vi drøfte skolens demokratiske opgave og hvordan vi som lærere omsætter formålsparagraffen til hverdagens undervisning.

Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye tager del i debatten om lørdagen, og her vil vi komme ind på, hvad der er de største udfordringer for demokratiet og dannelsesopgaven i skolen.

Københavns Lærerforening har medvirket til udgivelsen af bogen ”Skolens demokratiske tilstand”, som er skrevet af Keld Skovmand, Mette Frederiksen og Lene Tanggaard, og som udkom i juni 2023. Bogen udleveres til deltagerne.                                                                                        

Vi har inviteret:

  • Keld Skovmand. Førsteamanuensis i pædagogik ved Institutt for lærerutdanning ved Norges Tekniske og Naturvidenskabelige Universitet i Trondheim
  • Mette Frederiksen. Lærer i Furesø Kommune og oplægsholder
  • Mattias Tesfaye. Børne- og Undervisningsminister fra Socialdemokratiet

 

Om oplægsholderne:

Keld Skovmand er skoleforsker og en af landets mest vidende og skarpe personer, når det gælder læreplaner. Han har bl.a. fremført en meget gennemarbejdet og omfattende kritik af det forskningsmæssige belæg for læringsmålsstyret undervisning, der fulgte af skolereformen i 2014. Hans bøger ”Uden mål og med – forenklede Fælles Mål?” (2016), ”Folkeskolen – efter læringsmålstyringen?” (2019) og ”I bund og grund – reformer uden fundament?” (2019), viser helt grundlæggende, at den pædagogiske tænkning bag målstyringen var både forkert og misforstået.

Mette Frederiksen er lærer i Værløse, men også uddannet meningsdanner og en meget aktiv, debatterende og diskuterende oplægsholder og blogger. Hun har stærke holdninger på det pædagogiske felt. Hun er optaget af den vigtige samfundsopgave, hun er givet som lærer, det ansvar, der følger med, og hun tager som regel udgangspunkt i sin egen undervisning til at begrunde, hvilke faglige vurderinger hun lægger til grund for sin argumentation.

Mette Frederiksen har deltaget i ministerielle rådgivningsgrupper, på Børne- og Undervisningsministerens Sorø-møde og har haft besøg på sin skole af tidligere Undervisningsminister Merete Riisager. Hun har bidraget til flere bogudgivelser.

 

Mattias Tesfaye er Børne- og Undervisningsminister og medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og startede sit arbejdsliv som murer. Hans vej har ført ham gennem et par politiske partier fra den yderste venstrefløj til Socialdemokratiet, som ansat i fagbevægelsen og frem til at være medlem af Folketinget (og minister).

Han har bl.a. udgivet bøgerne ”Vi er ikke dyr, vi er tyskere” (2010) - om working poor - og ”Kloge hænder – et forsvar for håndværk og faglighed” (2013).

Nu er han Børne- og Undervisningsminister i en SMV-regering, der her i efteråret 2023 har bebudet et skolepolitisk udspil. Han har afsløret de første elementer hen over sommeren, og det kommer ikke som nogen overraskelse, at Tesfaye er fortaler for en bedre balance mellem de boglige og praktiske fag i folkeskolen.

 

 

                 

Hvornår:      Fra fredag 17. november kl.15.00 til lørdag 18. november 2023 kl. 12.30 - med efterfølgende frokost.

Sted:           Sinatur Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby

Transport:    Skal man selv sørge for.

Tilmelding:   KLF’s hjemmeside  senest 10. oktober 2023

 

Tilmeldingen er bindende, og udeblivelse kan medføre opkrævning af kursets kostpris.

Meddelelse om optagelse forventes udsendt ultimo oktober.

 

VIGTIGT! Husk at skrive i tilmeldingen, hvis du kan dele værelse med en kollega, da der ikke er enkeltmandsværelser til alle – og aftal det helst inden tilmeldingen.