Kurser

Medlemsweekend den 15. – 16. marts 2024 på Hotel Frederiksdal for

medlemmer af Københavns Lærerforening

Kom til medlemsweekend, hvor emnet denne gang er inklusion, og hvor der er mulighed for at møde tre spændende oplægsholdere, der med ny viden og nye vinkler vil komme ind på, hvordan det står til med inklusionen i folkeskolen. Der har været forsøgt mange tiltag siden inklusionsreformen i 2012, men inklusions-opgaven presser fortsat skolen og alle involverede. Det er som om, at de forskel-lige tiltag, der er forsøgt afprøvet, ikke passer helt ind i klasserummets praksis. Hvad betyder det, og hvor står vi nu?

Temaet for forårets medlemsweekend er:

”Efter inklusionen – en skole for alle?”

Du kan møde:

Lotte Hedegaard-Sørensen er lektor og ph.d. i specialpædagogik og inklusion på DPU. Aarhus Universitet. Hun har forsket i området igennem en lang årrække. Hun er forfatter til en række bøger, artikler og forskningsoversigter, der formidler, hvordan inklusions- og eksklusionsprocesser indgår i samfundsmæssige og institutionelle praksisser.

Lotte Hedegaard-Sørensen er optaget af den fejlslagne inklusion og hvad der er gået galt. Hun kan se to parallelle spor, som det siden inklusionsreformen i 2012 ikke er lykkedes at flette sammen:  Nemlig den etiske tanke med inklusion, der har fokus på børns demokratiske deltagelse, og den mere politisk styrede linje, hvor skolen har handlet om elevernes individuelle læringsudbytte, fx ved øget brug af målstyring, test osv. Der har været en modsætning mellem ønsket om inklusion og bestræbelsen på, at den enkelte elev skal klare sig så godt som muligt i nationale og internationale tests.

Lotte Hedegaard Sørensen vil derfor komme ind på nye veje til inklusion, og her er hun optaget af lærernes undervisning, og hvordan man får særlig viden og specialpædagogisk viden ind i skolen.

Tilde Mardal Hansen erlektor og ph.d. på UCL Erhvervsakademi og Professions-højskole. Hun er forsker i professionsfaglighed med en særlig opmærksomhed på lærerfaglighed, og knytter forståelser af faglighed tæt til hverdagslivet og betingelser for undervisningspraksis. Hun ønsker på den baggrund at bidrage til en kritisk gentænkning af fagligheds- og undervisningsbegrebet.

Tilde Mardal Hansens forskning fokuserer på, hvordan professionelle udforsker problemer og muligheder i praksis (udforskende lærerfaglighed) og udvikler handlekraft og rådighed.

Silke Ena Svare er forperson for Autisme Ungdom, og gennem sit daglige arbejde taler hun autisternes sag. Autisme Ungdom består af unge mellem 13 – 33 år, der har autisme tæt på livet. Enten fordi de selv er autister, og/eller fordi en eller flere af deres tætte relationer er autist.

I sit foredrag fortæller Silke om at arbejde med unge autister. Foredraget er målrettet pædagoger, lærere og andre, der arbejder professionelt med unge autister.

Det hele foregår i hyggelige omgivelser med lækker forplejning og i godt socialt samvær på Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kongens Lyngby. Derudover kan du møde flere bestyrelsesmedlemmer fra Københavns Lærerforening

Tidspunkter:

Fra fredag 15. marts kl.15.00 til lørdag 16. marts kl. 12.00 med efterfølgende frokost.

Sted: Sinatur Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby

Transport: Sørger man selv for.

Tilmelding: På KLF’s hjemmeside klfnet.dk  senest 9. februar 2024. Tilmeldingen er bindende, og udeblivelse vil medføre opkrævning af kursets kostpris.

Meddelelse om optagelse forventes udsendt i uge 8.

Men venlig hilsen

Københavns Lærerforening