TR 20/21

Nr. 62Vedr. Kollektiv ferie i ugerne 28, 29 og 30
Nr. 61Åbningstider i KLF´s sekretariat i juli måned
Nr. 60

To invitationer til starten af det kommende skoleår

Bilag:
Invitation til cAnalrundfart

Eftermiddagskursus for nyuddannede lærere

Nr. 59Aktuel orientering op til sommerferien
Nr. 58

Redskaber til registrering af arbejdstid

Nr. 57Grillarrangement i KLF 19. august 2021
Nr. 56Stillingsopslag faglig konsulent i KLF
Nr. 55Twitterkursus for medlemmer
Nr. 54TR-kursus 17.-18. juni 2021
Nr. 53Aktivitetsoversigt 2021-2022
Nr. 52Planlægningen af næste skoleår
Nr. 51Oversigt over lønforbedringer i overenskomst 2021-2024 BUF
Nr. 50Lærerkalender 2021/2022

Nr. 49

Dagsorden til det virtuelle TR-møde den 15. april kl. 9-30-14.30

Nr. 48Aktuel orientering 8. april 2021
Nr. 47

Halvårsmøde i MED

Bilag: Invitation til halvårsmøde i MED

Nr. 46

Virtuelt medlemsmøde 6. april om overenskomst 21

Invitation til medlemsmøde

Nr. 45Virtuelt TR-møde 15. april 2021
Nr. 44Dagsorden virtuelt TR-møde BUF 25. marts 2021
Nr. 43TR møde 15. april 2021 Foreløbig dagsorden
Nr. 42Lærermøde på Testrup Højskole
Nr. 41Webinar for tillidsrepræsentanter i BUF 11. marts
Nr. 40Valg til Hovedstyrelsen i DLF, TR-møde og coronasituationen
Nr. 39

Coronaorientering 12. februar

Bilag: Brev om test på daginstitutioner, specialskoler mv.

Nr. 38Skolens budget i BUF og sammenhængen med skoleplanen i A20
Nr. 37

Ferie i uge 7 samt evt. karantæne på grund af corona

Bilag: Skema til aftalelse af forskudsferie

Nr. 36

Coronaorientering 8. februar

Bilag: Brev om kviktest i BUF

Nr. 35

Forflyttelsesrunde folkeskoler samt adgang til nedsat tid

Bilag 1: BUF-procedure for omplacering

Bilag 2: Power Points - Lærerforflyttelse 2021

Bilag 3: Cirkulære for forflyttelse af børnehaveklasseledere 2021

Bilag 4: Tidsplan for forflyttelse af børnehaveklasseledere 2021

Bilag 5: Skema 1A Behov for ansættelse af børnehaveklasseledere

Bilag 6: Skema 1B Forflyttelsesskema

Bilag 7: Skema 2 Ansøgning om nedsat arbejdstid iht. § 11a i Aftale om arbejdstid

Bilag 8: Skema 3 Afsked og fratrædelsesordning for lærere og børnehaveklasseledere

Nr. 34Coronaorientering, genåbning for 0.-4. klasse
Nr. 33Coronasituationen, prøver og A20 kurser
Nr. 32Opdateret hjemmeside
Nr. 31Coronainformation uge 2 - 2021
Nr. 30Indbydelse til webinar om arbejdstidsaftale A20 for tillidsrepræsentanter i BUF
Nr. 29

Ny lokal arbejdstidsaftale fra 1. august 2021 BUF

Bilag: Lokalaftale om arbejdstid

Bilag: Nyhedsbrev om lokalaftale

Nr. 28KLF's kontor og Corona-situationen
Nr. 27Coronainformation i BUF januar 2021
Nr. 26Coronainformation og skolestart
Nr. 25

TR kurser om A20 for BUF

Bilag: TR kursushold

Nr. 24

Coronasituationen

Bilag: Pjece Covid-19's betydning for arbejdsmiljøet

Nr. 23Gavehilsen og TR-møde for tillidsrepræsentanter i BUF
Nr. 22Løntabeller pr. 1. oktober 2020 på det kommunale område
Nr. 21

Invitation til webinar om Arbejdstidsaftale 20

bilag: Invitation til webinar

Nr. 20

Nærmere oplysninger om forholdsregler og de praktiske forhold ved KLF`s ordinære generalforsamling.

bilag: Formandens mundtlige beretning
bilag: Forslag om udtalelse om budget og normering

Nr. 19Praktiske oplysninger om KLF´s ordinære generalforsamling
Nr. 18

Plakat, adgangskort til generalforsamlingen og Den gyldne pegepind

bilag: GF plakat
bilag: adgangskontrol
bilag: Den gyldne pegepind

Nr. 17Orientering om den ordinære generalforsamling 2020
Nr. 16TR-tema 2020
Nr. 15Medlemsmøde om OK21
Nr. 14

Orientering om den ordinære generalforsamling 2020

bilag: Den foreløbige dagsorden og indhold i formandens beretning

bilag: bestillingsliste MIDDAGEN ER AFLYST!

Nr. 13Reminder om afstemning af arbejdstidsaftalen
Nr. 12Weekendkursus 23.-24. oktober
Nr. 11Urafstemning om arbejdstidsaftalen
Nr. 10Situationen på skolerne med corona lige nu
Nr. 09TR-møde 3. september
Nr. 08Tilbud om skolebesøg forud for urafstemning om aftalen om arbejdstid
Nr. 07Medlemsmøde om aftalen om arbejdstid
Nr. 06Invitation til cAnal Tours
Nr. 05Ekstraordinært TR-møde om arbejdstidsaftalen
Nr. 04

Information til nye medlemmer

Samtaleark/Vejledning

Nr. 03Coronaorientering ved skoleårets start
Nr. 02

Orientering til ansatte i områderne om den nye ferielov

Bilag: Skema til aftale om forskudsferie

Nr. 01

Orientering til ansatte på folkeskolerne om den nye ferielov

Bilag: Skema til aftale om forskudsferie