Gruppeliv

Er man ansat efter Overenskomst for lærere m. fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne eller Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m. fl. inden for LC's forhandlingsområde, er man omfattet af Aftale om gruppelivsforsikring for lærere m. fl.

Ved fratræden fra stillingen ophører forsikringen ved udgangen af den måned, man fratræder. Desuden ophører forsikringen med udgangen af den måned, hvor man fylder 70 år, uanset om man fortsat er ansat. 

Orlov

I forbindelse med barsel, adoption, orlov til pasning af døende opretholdes dækningen forudsat at ansættelsesforholdet består. 

Ved andet godkendt fravær i indtil 3 måneder uden løn, opretholdes dækningen ligeledes uden præmiebetaling, forudsat ansættelsesforholdet består.

Ved orlov uden løn ud over 3 måneder har man  mulighed for at opretholde dækning mod betaling. Man skal sende dokumentation for orlovsperioden til Forenede Gruppeliv, som beregner en forsikringspræmie for perioden. Forsikringspræmien for hele perioden skal senest betales inden man påbegynder orloven, så søg i god tid.

DLF's frivillige gruppeliv

Man har mulighed for selv at tegne DLF's frivillige gruppelivsforsikring.