Løn

Her på siden kan du læse om, hvad du skal have i løn.

Din løn afhænger af, hvilken stilling og beskæftigelsesgrad du har. Tabellerne er dannet ud fra fuld tid.

Du kan ved at følge et af nedenstående link se lønsammensætningen og tillæggene, som stammer fra den centrale overenskomst samt Forhåndsaftalen, for de enkelte stillinger. En Forhåndsaftale er en aftale mellem Københavns Lærerforening og Børne- og Ungdomsforvaltningen om hvilke funktioner og kvalifikationer, der giver tillæg i København. De nuværende forhåndsaftaler løber til 31. juli 2022. 

Lønsatsen (reguleringsfaktoren) er den samme som pr. 1. oktober 2021. Der er pr. 1. april 2022 sket en stigning i fritvalgstillægget for alle fra 0,83 % til 1,38%. Gruppelivspræmien, som fremgår af lønsedlerne, er steget til 100 kr, da forsikringssummen ved kritisk sygdom er steget til 150.000 kr., og aldersgrænsen for børnesummen er steget, så det gælder børn under 24 år.

Lærer eller børnehaveklasseleder i folkeskolen,  Forhåndsaftale

Lærer ved Uddannelsescenter UiU, Forhåndsaftale

Lærer ved Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), Forhåndsaftale

Vejledere ved UU København, Forhåndsaftale

Tale-/hørekonsulenterForhåndsaftale

Konsulenter,  Forhåndsaftale for konsulenter i Pædagogisk IT, Områdekontor eller et fagkontor i BUF 

Lærer ved Skoletjenesten, Protokollat 1

 

Forhåndsaftale fra. 1. august 2022:

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

Sidst redigeret den 20. maj 2022