Løn

Her på siden kan du læse om, hvad du skal have i løn, hvis du er ansat i BUF.

Overenskomsten er nu vedtaget, og det er aftalt, at lønnen stiger 4 % pr. 1. april 2024, Stigningen er med i løntabellerne herunder.

Din løn afhænger af, hvilken stilling og beskæftigelsesgrad du har. Tabellerne er dannet ud fra fuld tid.

Du kan ved at følge et af nedenstående link se lønsammensætningen og tillæggene, som stammer fra den centrale overenskomst samt Forhåndsaftalen, for de enkelte stillinger. En Forhåndsaftale er en aftale mellem Københavns Lærerforening og Børne- og Ungdomsforvaltningen om hvilke funktioner og kvalifikationer, der giver tillæg i København. .

Lærer eller børnehaveklasseleder i folkeskolen,  Forhåndsaftale

Lærer ved Uddannelsescenter UiU, Forhåndsaftale

Lærere ved CSV, Forhåndsaftale

Vejledere ved UU København, Forhåndsaftale

Tale-/hørekonsulenterForhåndsaftale

Konsulenter, Forhåndsaftale 

Skoletjenesten

KLF's lønpolitik

 

 

 

Sidst redigeret den 18. april 2024