Løn

Her på siden kan du læse om, hvad du skal have i løn.

Ved overenskomstforhandlingen blev det aftalt, at lønnen skulle stige 1,9 % pr. 1. oktober 2022, og derudover sker der en regulering afhængig af lønudviklingen i den private sektor. Dette medfører en yderligere stigning på 0,67 %. 

Din løn afhænger af, hvilken stilling og beskæftigelsesgrad du har. Tabellerne er dannet ud fra fuld tid.

Du kan ved at følge et af nedenstående link se lønsammensætningen og tillæggene, som stammer fra den centrale overenskomst samt Forhåndsaftalen, for de enkelte stillinger. En Forhåndsaftale er en aftale mellem Københavns Lærerforening og Børne- og Ungdomsforvaltningen om hvilke funktioner og kvalifikationer, der giver tillæg i København. .

Lærer eller børnehaveklasseleder i folkeskolen,  Forhåndsaftale

Lærer ved Uddannelsescenter UiU, Forhåndsaftale

Vejledere ved UU København, Forhåndsaftale

Tale-/hørekonsulenter, Forhåndsaftale

Konsulenter,Forhåndsaftale 

 

 

 

Sidst redigeret den 6. oktober 2022