Kontingent

Kontingentoversigt pr. 1.10.2023

  
Almindeligt kontingent (mdl.)           

579,00

Nedsat almindeligt kontingent /mdl.) 289,50 1)
Pensionist (mdl.) 111,00 2)
Særligt medlem (mdl.) 197,00 3)

 

Som følge af den overenskomstmæssige lønregulering pr. 1. april er kontingentet reguleret i overenstemmelse hermed.

1)

I visse situationer, f.eks. ved ledighed og flere former for orlov, er der mulighed for kontingentnedsættelse/-fritagelse. Se mere her

2) + 3)
Kontingent for pensionerede medlemmer og særlige medlemmer opkræves kvartalsvis.

Opkrævning af kontingent varetages af Danmarks Lærerforening.


Indmeldelse, adresseændring og ændring af arbejdssted, kan du selv foretage via MIN SIDE på DLF´s hjemmeside www.dlf.org.

Hvis du vil søge kontingentnedsættelse/kontingentfritagelse, skal du sende en mail til DLF på medlemsservice@dlf.org

Hvis du vil melde dig ud, skal du sende en mail til Københavns Lærerforening på 011@dlf.org

 

Sidst redigeret 30 marts 2023 af Dorthe Rasmussen