Slettepolitik

Oplysninger

Slettefrist

Personer, som tilmelder sig KLFnet.dk's SMS-tjeneste

 

Informationen slettes automatisk, når personen afmelder tjenesten

Personer, som tilmelder sig KLFnet.dk's nyhedsbrev

 

Informationen slettes når personen afmelder sig nyhedsbrevet

Personer, der har skrevet kommentarer på KLFnet.dk

Ved særlige tilfælde kan man få slettet sine kommentarer på KLFnet.dk, hvis ikke det vurderes, at kommentaren undtages som journalistik. 

Personer, der besøger KLFnet.dk

Statistik indsamles i anonymiseret form, jf. vores cookiepolitik

Medlemmer af Københavns Lærerforenings bestyrelse og kongresdelegerede

3 år efter udtrædelse, jf. rådgiveransvar. Kontaktinformation på KLFnet.dk fjernes straks efter udtrædelse

Freelancere hos KLFnet.dk

5 år fra det regnskabsår, hvor der senest er udbetalt honorar

Fastansatte hos KLFnet.dk

 

5 år efter ansættelsen er ophørt

Medarbejderes emailkonti

12 måneder efter fratrædelse

Ansøgere til stillinger på KLFnet.dk's redaktion

6 måneder, med mindre der indhentes særligt samtykke. Artikel-ideer gemmes i tre år af hensyns til loven om ophavsret