Pension

Overenskomstpension

Overenskomstpension er en opsparingspension, som du har i Lærernes Pension (LP). Arbejdsgiveren indbetaler 17,3 % af din pensionsgivende løn til LP. Derudover har du mulighed for at få fritvalgstillægget på 1,38 % af din pensionsgivende løn sat ind på din pensionsordning. Hvis du ønsker dette, skal du selv give ledelsen besked, ellers vil du få fritvalgstillægget udbetalt som løn. Du kan ændre det ved at give ledelsen besked inden 1. oktober, så vil ændringen træde i kraft fra januar.

Du kan læse mere om pension her og se din konkrete pensionsopsparing ved at logge ind med NEM-id enten på Lærernes Pension eller www.Pensionsinfo.dk

Tjenestemandspension

Tjenestemandspensionen er en tilsagnspension fra kommunen. Du kan ikke finde din pension på nettet, når det er en kommunal tjenestemandspension.
Du er velkommen til at kontakte KLF for rådgivning og beregning af tjenestemandspension. Du kan også via nedenstående link læse om, hvordan tjenestemandspensionen beregnes.

Sådan beregner du din tjenestemandspension - hvis du er født FØR 1. januar 1959

Sådan beregner du din tjenestemandspension - hvis du er født 1. januar 1959 eller senere

Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter 37 års pensionsalder

Aftale om førtidspensionsfradrag

 

Siden er redigeret 28. maj 2024