Sekretariat

Jannick Stærmose Mortensen

Sekretariatschef

E-mail: Jamo@dlf.org  Tlf. 27115545

Flere informationer

Arbejdsområde

Varetager driften af og har ansvaret for sekretariatets virksomhed, herunder det overordnede ansvar for foreningens økonomi.

Sekretariatschefen tager sig af personale­spørgsmål og forestår med bistand fra konsulenterne den nærmere tilrettelæggelse af foreningens virksomhed. Sekretariatschefen er teknisk forhandlingsleder og er på sekretariatsplan bindeled til øvrige organisationer. 

Bjarne Schultz Jensen

Souschef

E-mail: bsje@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Varetager driften og har ansvaret for foreningens administrative opgaveløsning, herunder foreningens økonomi. I tæt samarbejde med sekretariatschefen og lederen af Kolonierne - og med fokus på den administrative enheds opgaveløsning - leder og fordeler souschefen arbejdsopgaverne i den administrative enhed. Bjarne bistår i den nærmere tilrettelæggelse af foreningens virksomhed og er stedfortræder for sekretariatschefen.

Jan Hulevad

Kommunikationskonsulent

E-mail: jhu@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Udvikler og implementerer kommunikationsstrategi, kommunikerer om foreningens arbejde, sikrer at hjemmeside og sociale medier er opdaterede og bistår formand, næstformand og den øvrige bestyrelse med at formidle væsentlige budskaber, der er med til at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for foreningens medlemmer.

Jacob Sønderby Pedersen

Konsulent

E-mail: jsp@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Arbejdstidsaftale folkeskolerne

Løn folkeskoler

Løntjek og orientering på skoler

Konkret sagsbehandling for medlemmer, lønfejl, reguleringer, debitorsager, barselsrådgivning

Godkendelse af lønaftaler

Jeanette Sjøberg

Konsulent

E-mail: jesj@dlf.org 

Flere informationer

Arbejdsområde

Personalepolitiske spørgsmål, herunder tillidsrepræsentant- og SU(MED)-regler, folkeskolens arbejdstidsregler, forsøgs- og udviklingsarbejder, modersmålslærere

Børnehaveklasseledere - løn- og arbejdsvilkår, folkeskoleloven - herunder styrelsesregler, samarbejdsproblemer - henvendelser fra medarbejdere, psykisk arbejdsmiljø, personlige sager.

Praktikaftalen, professionsbachelorer i Sundhed og Ernæring

Nina Boertmann

Konsulent

E-mail: nibo@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Pædagogiske forhold, lønspørgsmål.

Arbejdstidsaftale og lærere på statslige aftaler.

Thomas Roy 

Konsulent

E-mail: trla@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Tjenstlige sager

Afskedssager

Personsager

samarbejdssager

Arbejdsmiljø

Sygdom og sygefravær

Bente Grønbæk Bruun

Konsulent

E-mail: bgbr@dlf.org
 

Flere informationer

Arbejdsområde

Løn, tjenestemandspension, overenskomst-pension, barselsregler, arbejdstidsregler for folkeskolen, arbejdsmiljø

Varetager også enkelte sider på hjemmesiden, herunder TR/AMR-siderne.

Kathrine From Nielsen

Konsulent/socialrådgiver

E-mail: kfnn@dlf.org
 

Flere informationer

Arbejdsområde

Sygefravær

Sygedagpenge

Fleksjob

Det sociale kapitel

Handicapkompenserende ordninger, herunder §56-ordning

Generel vejledning ift. kommunal lovgivning, herunder Serviceloven, Beskæftigelsesloven, Sygedagpengeloven

 

Susanne B. Østergaard

Regnskab

E-mail: susa@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Regnskab
Låneforeningen

Hanne Spiegelberg

Medlemsadministration

E-mail: hsp@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Medlemsadministration

 

Dorthe Rasmussen

Sekretær

E-mail: dora@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Administration, sekretariatet
Kursus- og mødetilrettelæggelse
Varetager opgaver i relation til hjemmesiden 
TR-udsendelser samt opdatering af email-adresser og lign.

Mette Hjortsø

Sekretær

E-mail: mehj@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Administration, sekretariatet
Kursus- og mødetilrettelæggelse
Varetager opgaver i relation til TR-udsendelser samt opdatering af email-adresser og lign.

Jeanette Jensen

Serviceassistent