Sekretariat

Ivan Jespersen

Sekretariatschef

Email: ij@dlf.org
 

Flere informationer

Varetager driften af og har ansvaret for sekretariatets virksomhed, herunder det overordnede ansvar for foreningens økonomi.

Sekretariatschefen tager sig af personale­spørgsmål og forestår med bistand fra konsulenterne den nærmere tilrettelæggelse af foreningens virksomhed. Sekretariatschefen er teknisk forhandlingsleder og er på sekretariatsplan bindeled til øvrige organisationer. 

Sekretariatschefen har desuden følgende konkrete sagsområder: Afskedssager, tjenstlige sager, brud på overenskomsterne, forhandlinger om arbejdstidsregler og forhåndsaftaler om løn.

Bente Grønbæk Bruun

Konsulent

Email: bgbr@dlf.org
 

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

Løn, tjenestemandspension, overenskomst-pension, barselsregler, arbejdstidsregler for folkeskolen, arbejdsmiljø

Varetager også enkelte sider på hjemmesiden, herunder TR/AMR-siderne.

Flere informationer

Vinni Hertz

Konsulent

Email: vin@dlf.org

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

Personalepolitiske spørgsmål og projekter, barselsregler, folkeskolens arbejdstidsregler, tale- hørelærere og PPR. - Løn og arbejdstid, personlige sager, samarbejdsproblemer - henvendelser fra medarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, folkeskoleloven - herunder styrelsesregler, efter- og videreuddannelse mv.
Ungdommens Uddannelsesvejledning, kombinationsbeskæftigelse

Nina Boertmann

Konsulent

Email: nibo@dlf.org
 

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

Pædagogiske forhold, lønspørgsmål.

Arbejdstidsaftale og lærere på statslige aftaler.

Lene Andersen

Konsulent

Email: la@dlf.org
 

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

 

Spørgsmål om sygdom, fleksjob, arbejdsfastholdelse herunder aftale om social kapitel m.v. samt regler omkring tabt arbejdsfortjeneste (TAF) - og andre spørgsmål om social lovgivning.

 

Jakob Munk Jensen

 

Email: jj@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde:

Tjenstlige sager

Afskedssager

Personsager

samarbejdssager

Arbejdsmiljø

Tillidsrepræsentant- og MED-aftalen

Sygdom og sygefravær

Skolens styrelse herunder skolebestyrelsens kompetencer

Jeanette Sjøberg

Konsulent

Email: jesj@dlf.org 

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

Personalepolitiske spørgsmål, herunder tillidsrepræsentant- og SU(MED)-regler, folkeskolens arbejdstidsregler, forsøgs- og udviklingsarbejder, modersmålslærere

Børnehaveklasseledere - løn- og arbejdsvilkår, folkeskoleloven - herunder styrelsesregler, samarbejdsproblemer - henvendelser fra medarbejdere, psykisk arbejdsmiljø, personlige sager.

Praktikaftalen, professionsbachelorer i Sundhed og Ernæring

Sjanne Hansen

Regnskab

Email: sjha@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Regnskab og rådighedsbeløb

Hanne Spiegelberg

 

Email: hsp@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Medlemsadministration

 

Dorthe Rasmussen

Sekretær

Email: dora@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde:

Administration, sekretariatet
Kursus- og mødetilrettelæggelse
Varetager opgaver i relation til hjemmesiden 
TR-udsendelser samt opdatering af email-adresser og lign.

Dorthe Jensen

Sekretær

Email: doje@dlf.org
 

Flere informationer

Arbejdsområde:

Administration, sekretariatet

KLF´s ejendomme

Medlemsadministration

Jeanette Jensen

Serviceassistent
 

Sussi Lykke Vessel

Regnskab

Email: slv@dlf.org 

Flere informationer

Arbejdsområde

Regnskab

Låneforeningen