Sekretariat

Ivan Jespersen

Sekretariatschef

Email: ij@dlf.org
 

Flere informationer

Varetager driften af og har ansvaret for sekretariatets virksomhed, herunder det overordnede ansvar for foreningens økonomi.

Sekretariatschefen tager sig af personale­spørgsmål og forestår med bistand fra konsulenterne den nærmere tilrettelæggelse af foreningens virksomhed. Sekretariatschefen er teknisk forhandlingsleder og er på sekretariatsplan bindeled til øvrige organisationer. 

Sekretariatschefen har desuden følgende konkrete sagsområder: Afskedssager, tjenstlige sager, brud på overenskomsterne, forhandlinger om arbejdstidsregler og forhåndsaftaler om løn.

Bente Grønbæk Bruun

Konsulent

Email: bgbr@dlf.org
 

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

Løn, tjenestemandspension, overenskomst-pension, barselsregler, arbejdstidsregler for folkeskolen, arbejdsmiljø

Varetager også enkelte sider på hjemmesiden, herunder TR/AMR-siderne.

Jacob Sønderby Pedersen

Konsulent

Email: jsp@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Arbejdstidsaftale folkeskolerne

Løn folkeskoler

Løntjek og orientering på skoler

Konkret sagsbehandling for medlemmer, lønfejl, reguleringer, debitorsager, barselsrådgivning

Godkendelse af lønaftaler

Sussi Lykke Vessel

Regnskab

Email: slv@dlf.org

Flere informationer

Besvarer henvendelser fra:

Regnskab

Låneforeningen

 

Nina Boertmann

Konsulent

Email: nibo@dlf.org
 

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

Pædagogiske forhold, lønspørgsmål.

Arbejdstidsaftale og lærere på statslige aftaler.

Lene Andersen

Konsulent

Email: la@dlf.org
 

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

 

Spørgsmål om sygdom, fleksjob, arbejdsfastholdelse herunder aftale om social kapitel m.v. samt regler omkring tabt arbejdsfortjeneste (TAF) - og andre spørgsmål om social lovgivning.

 

Jakob Munk Jensen

Konsulent

Email: jj@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde:

Tjenstlige sager

Afskedssager

Personsager

samarbejdssager

Arbejdsmiljø

Tillidsrepræsentant- og MED-aftalen

Sygdom og sygefravær

Skolens styrelse herunder skolebestyrelsens kompetencer

Jeanette Sjøberg

Konsulent

Email: jesj@dlf.org 

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

Personalepolitiske spørgsmål, herunder tillidsrepræsentant- og SU(MED)-regler, folkeskolens arbejdstidsregler, forsøgs- og udviklingsarbejder, modersmålslærere

Børnehaveklasseledere - løn- og arbejdsvilkår, folkeskoleloven - herunder styrelsesregler, samarbejdsproblemer - henvendelser fra medarbejdere, psykisk arbejdsmiljø, personlige sager.

Praktikaftalen, professionsbachelorer i Sundhed og Ernæring

Sjanne Hansen

Regnskab

Email: sjha@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Regnskab og rådighedsbeløb

Hanne Spiegelberg

Medlemsadministration

Email: hsp@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Medlemsadministration

 

Dorthe Rasmussen

Sekretær

Email: dora@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde:

Administration, sekretariatet
Kursus- og mødetilrettelæggelse
Varetager opgaver i relation til hjemmesiden 
TR-udsendelser samt opdatering af email-adresser og lign.

Dorthe Jensen

Sekretær

Email: doje@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde:

Administration, sekretariatet

KLF´s ejendomme

Medlemsadministration

Christina Adler Jensen

Kommunikations- og pressemedarbejder

Email: chaj@dlf.org

Tlf: 2856 6688

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

Kommunikationsmedarbejder

Jeanette Jensen

Serviceassistent
 

Susanne B. Østergaard

Regnskab

Email: Susa@dlf.org

 

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

Regnskab
Låneforeningen