Sekretariat

Jannick Stærmose Mortensen

Sekretariatschef

Email: Jamo@dlf.org
 

Flere informationer

Varetager driften af og har ansvaret for sekretariatets virksomhed, herunder det overordnede ansvar for foreningens økonomi.

Sekretariatschefen tager sig af personale­spørgsmål og forestår med bistand fra konsulenterne den nærmere tilrettelæggelse af foreningens virksomhed. Sekretariatschefen er teknisk forhandlingsleder og er på sekretariatsplan bindeled til øvrige organisationer. 

Bente Grønbæk Bruun

Konsulent

Email: bgbr@dlf.org
 

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

Løn, tjenestemandspension, overenskomst-pension, barselsregler, arbejdstidsregler for folkeskolen, arbejdsmiljø

Varetager også enkelte sider på hjemmesiden, herunder TR/AMR-siderne.

Jacob Sønderby Pedersen

Konsulent

Email: jsp@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Arbejdstidsaftale folkeskolerne

Løn folkeskoler

Løntjek og orientering på skoler

Konkret sagsbehandling for medlemmer, lønfejl, reguleringer, debitorsager, barselsrådgivning

Godkendelse af lønaftaler

Jeanette Sjøberg

Konsulent

Email: jesj@dlf.org 

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

Personalepolitiske spørgsmål, herunder tillidsrepræsentant- og SU(MED)-regler, folkeskolens arbejdstidsregler, forsøgs- og udviklingsarbejder, modersmålslærere

Børnehaveklasseledere - løn- og arbejdsvilkår, folkeskoleloven - herunder styrelsesregler, samarbejdsproblemer - henvendelser fra medarbejdere, psykisk arbejdsmiljø, personlige sager.

Praktikaftalen, professionsbachelorer i Sundhed og Ernæring

Nina Boertmann

Konsulent

Email: nibo@dlf.org
 

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

Pædagogiske forhold, lønspørgsmål.

Arbejdstidsaftale og lærere på statslige aftaler.

Lene Andersen

Konsulent

Email: la@dlf.org
 

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

 

Spørgsmål om sygdom, fleksjob, arbejdsfastholdelse herunder aftale om social kapitel m.v. samt regler omkring tabt arbejdsfortjeneste (TAF) - og andre spørgsmål om social lovgivning.

 

Thomas Roy 

Konsulent

Email: trla@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde:

Tjenstlige sager

Afskedssager

Personsager

samarbejdssager

Arbejdsmiljø

Sygdom og sygefravær

Sjanne Hansen

Regnskab

Email: sjha@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Regnskab og rådighedsbeløb

Sussi Lykke Vessel

Regnskab

Email: slv@dlf.org

Flere informationer

Besvarer henvendelser fra:

Regnskab

Låneforeningen

 

Susanne B. Østergaard

Regnskab

Email: Susa@dlf.org

Flere informationer

Besvarer henvendelser vedrørende:

Regnskab
Låneforeningen

Hanne Spiegelberg

Medlemsadministration

Email: hsp@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde

Medlemsadministration

 

Dorthe Rasmussen

Sekretær

Email: dora@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde:

Administration, sekretariatet
Kursus- og mødetilrettelæggelse
Varetager opgaver i relation til hjemmesiden 
TR-udsendelser samt opdatering af email-adresser og lign.

Dorthe Jensen

Sekretær

Email: doje@dlf.org

Flere informationer

Arbejdsområde:

Administration, sekretariatet

KLF´s ejendomme

Medlemsadministration

Jeanette Jensen

Serviceassistent