Persondata Politik

Databeskyttelsespolitik for KLFnet.dk

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for KLFnet.dk. 

KLFnet.dk er dataansvarlig

KLFnet.dk er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Virksomhedens kontaktoplysninger er:

Københavns Lærerforening - KLFnet.dk

CVR: 65809311

Adresse: Frydendalsvej 24,1809 Frederiksberg C 

Telefon: 51940346

Mail: janklint@klfnet.dk

Du er altid velkommen til at kontakte KLFnet.dk, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger. 

Personoplysninger KLFnet.dk behandler

KLFnet.dk behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn og telefonnummer på personer, der skriver sig op til KLFnet.dk's SMS-tjeneste
 • Navn og e-mailadresse til modtagere af nyhedsbreve
 • Oplysninger om personens adfærd på KLFnet.dk i form af cookies (se cookie-politik)
 • Navn og emailadresse på personer som selv skriver i et kommentarfelt på KLFnet.dk.
 • Personlige oplysninger på medarbejdere hos KLFnet.dk og medlemmer af bestyrelsen af Københavns Lærerforening

KLFnet.dk bruger personoplysninger til

KLFnet.dk bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Navn og telefonnummer på brugere af KLFnet.dk's SMS-tjeneste bruges til at sende informationer fra Københavns Lærerforening
 • Navn og e-mailadresse registreres og opbevares på modtagere af KLFnet.dk's nyhedsbrev, så KLFnet.dk kan sende nyhedsmail til personen
 • Personens adfærd (Cookies) på KLFnet.dk bruges til at videreudvikle hjemmesiden
 • Oplysninger som personen selv har givet i et kommentarfelt bruges til at angive afsender på en kommentar
 • Navn, emailadresse og telefonnummer på bestyrelsesmedlemmer i Københavns Lærerforening opbevares, da besøgende på KLFnet.dk skal kunne komme i kontakt med bestyrelsen.
 • KLFnet.dk opbevarer oplysninger på medarbejdere for at kunne opfylde aftaler, herunder udbetaling af løn.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når KLFnet.dk behandler personoplysninger om dig, vil det ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og litra b.. Læs mere her.

 

Videregivelse af personoplysninger

KLFnet.dk videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til.

 

 • Oplysninger på personer, der er tilmeldt KLFnet.dk's SMS-tjeneste videregives til inMobile ApS. Databehandleraftale findes her.
 • Oplysninger på personer, der er tilmeldt KLFnet.dk's nyhedsbrev videregives til T3CMS. Databehandleraftale findes her.
 • Oplysninger på medarbejdere hos KLFnet.dk videregives til Københavns Lærerforening, efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra b.

   

   

    

  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

   

  KLFnet.dk overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

  Dine personoplysninger stammer fra

  Oplysningerne stammer fra KLFnet.dk's tilmeldinger til SMS-service, nyhedsbrev og kommentarfeltet på KLFnet.dk. Oplysninger på ansatte og bestyrelsesmedlemmer stammer fra personen selv, efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

   

  Opbevaring og sletning af dine oplysninger

  KLFnet.dk opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for KLFnet.dk at kunne behandle dine oplysninger, jf. KLFnet.dk's slettepolitik, som findes via linket her.

  Ansvar for politikken 

  Den ansvarshavende redaktør ansvarlig for denne politik hos KLFnet.dk. Den ansvarshavende redaktør kan udstede supplerende retningslinjer for overholdelse af politikken, herunder fx om håndtering af de registreredes rettigheder, fortegnelser og anden dokumentation.

  Hver medarbejder hos KLFnet.dk er ansvarlig for at sikre, at persondatapolitikken overholdes i det daglige arbejde. Hver medarbejderopretholder den dokumentation for overholdelse af reglerne, som chefredaktøren kræver samt indarbejder i deres daglige arbejdsprocesser, som er nødvendig for en korrekt efterlevelse af persondatapolitikken.

  Opfølgning og revision

  Medarbejdere der konstaterer forhold, der kan være i strid med denne politik, har pligt til at gøre den ansvarshavende chefredaktør opmærksom herpå.

  Revision af KLFnet.dk's efterlevelse af politikken og tilhørende retningslinjer sker løbende.

  Konkrete konstateringer, der kræver handling og/eller ændringer af persondatapolitikken, skal meddeles til den ansvarshavende redaktør, der kan fastsætte nærmere procedurer herfor. 

  Dine rettigheder

  Når KLFnet.dk behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret at trække dit samtykke tilbage: 

  Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte KLFnet.dk telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.  

  • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

  Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles. Det kan du gøre ved at kontakte KLFnet.dk telefonisk eller pr. e-mail.

  • Ret til at få berigtiget dine oplysninger: 

  Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig. 

  • Ret til at få slettet dine oplysninger:

  I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet. 

  • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

  I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

  • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

  I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

  • Dataportabilitet

  I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format. 

  Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte KLFnet.dk enten skriftligt eller telefonisk.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

  Klage til Datatilsynet

  Du har mulighed for at klage over KLFnet.dk's behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

   

  Ikrafttræden

  Databeskyttelsespolitik for Københavns Lærerforening - KLFnet.dk er revideret den 05.02.2020.