Gode grunde til medlemskab af KLF

Københavns Lærerforening er en kreds under Danmarks Lærerforening. Foreningen organiserer ca. 3.500 lærere, børnehaveklasseledere, tale-hørelærere, psykologer, konsulenter i forvaltningen eller i områderne, lærere i skoletjenesten, ved Blindeinstituttet, ved voksenspecialinstitutionerne, i Grupperne og lærere ved private københavnske gymnasieskolers grundskoler. Foreningen har også en meget aktiv pensionistafdeling med omkring 1.400 medlemmer.

KLF er et fagligt aktivt fællesskab med mange medlemsaktiviteter og kurser, der henvender sig til alle vores medlemsgrupper. Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, tjenstlige og økonomiske interesser. Som medlem har du mange fordele, men vigtigst er, at du er med til at styrke fællesskabet ude på arbejdspladsen og i foreningen. 

Herunder kan du se, hvilke muligheder du har som medlem af Københavns Lærerforening.

Rådgivning

Som medlem af KLF kan du:

  • Trække på rådgivning fra KLF's sekretariat fx i forbindelse med barsel, orlov, løn og arbejdstid
  • Få advokathjælp hvis der rejses sag mod dig i forbindelse med dit arbejde
  • Få rådgivning i arbejdsskadesager via eksperter. Alle har erkendt, at rådgivning i arbejdsskadesager kan være meget kompliceret, der er derfor via DUS (Danske Underviserorganisationers Samråd) ansat en række sagkyndige på dette område. 

Medindflydelse, kurser og fællesskab

Som medlem af KLF har du følgende rettigheder:

  • Du har stemmeret ved valg til KLF's bestyrelse
  • Du kan deltage i foreningensdemokratiet ved at møde frem på foreningens generalforsamlinger
  • Du har via KLF-afdelingen medindflydelse på, hvad der skal ske i de lokale forhandlinger, hvor             tillidsrepræsentanten forhandler med skolelederen om fx løn og arbejdstid
  • Du kan være med til at påvirke de politiske beslutninger, således at de bliver til størst gavn for lærere og børnehaveklasseledere.
  • Adgang til deltagelse i KLF's og DLF's åbne kurser. 
  • Du er en del af fællesskabet mellem lærerne.

Medlemstilbud

Som medlem af KLF kan du:

Hjemmeside, sociale medier og medlemsblad fra DLF

Som medlem af KLF modtager du fagbladet Folkeskolen med posten, men vi har også vores egne nyhedssider:

Foreningens hjemmeside KLFnet.dk, bringer aktuelle nyheder i et københavnsk perspektiv. På siden finder du artikler om pædagogisk stof, fagligt nyt, skolepolitik i København. Vi dækker de mange begivenheder som Københavns Lærerforening afholder og viser hvordan lærernes arbejde udvikler folkeskolen, hver dag. Tilmeld nyhedsbrevet og få nyhederne i din indbakke.

Det er også på KLFnet.dk, du kan læse bestyrelsesmedlemmernes politiske synspunkter og holde dig orienteret om kurser, arrangementer og medlemstilbud. 

Du kan også finde KLF på de sociale medier. På Facebook deler vi indhold fra hjemmesiden. Er du på Instagram, kan du følge kolleger fra skolerne i København, der på skift giver et indblik i deres lærerliv når de overtager KLF's Instagram. På Twitter deler vi artikler og synspunkter, der skal vise foreningens politik og holdninger til skole, undervisning og lærernes arbejdsforhold.

Ved at være aktiv på nettet oplever foreningen, at det er muligt at påvirke offentligheden og politikerne ved både at fortælle de positive historier fra folkeskolen, samt de vinkler der kan være svære at trænge igennem med i de større medier.

Som medlem af foreningen kan du skrive debatindlæg til hjemmesiden og komme med ideer til artikler. Skriv til webredaktøren med dit forslag.

Pensionistafdelingen

  • I KLF´s pensionistafdeling er der mulighed for at søge fællesskabet med pensionerede lærere. I pensionistafdelingen er der både sangkor, aftenmøder med foredragsholdere, årlig julefest, pensionistkurser og en faglig afdeling, der varetager de pensioneredes rettigheder. Derudover arrangeres der ofte udflugter til kulturelle oplevelser. Tilmeld dig pensionisternes sms-tjeneste og modtag besked om arrangementer. Send teksten 'pensionist' til tlf. 1245 

 

Et medlemskab er således både til gavn for den enkelte og for fællesskabet, som jo også er en vigtig del af lærerjobbet.

Manglende medlemskab betyder en mangel på forsikring for den enkelte, når behovet for rådgivning eller støtte opstår, samtidigt er det med til at svække hele lærerstanden – i sidste ende gavner det kun arbejdsgiverne og de kræfter, der helst vil styre skolen uden inddragelse af de ansatte. 

Her kan du melde dig ind i Danmarks Lærerforening.

Kontingentet er fradragsberettiget efter gældende skatteregler.